Zatím beze změny je uvolněná parcela v Lounech, na níž musel být zlikvidován dům s popisným číslem 72 v Hilbertově ulici. Majitel rozsáhlého pozemku v sousedství Židovské synagogy nejspíš pozemek na místě zdemolované pizzerie prodá. Zatím tam zeje díra – nezastavěné místo.

Dům musel být zbourán v únoru roku 2006 poté, co se propadla část stropů a hrozilo další zřícení. Úředníci nedokáží odhadnout, jak dlouho bude ještě v centru Loun nevzhledná díra. „Vlastníky pozemku jsou dvě fyzické osoby z Kutné Hory. Po nemalých finančních nákladech spojených s demolicí nejsou schopny zainvestovat stavbu nového domu a nabídli proto pozemek k prodeji,“ informovala vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Louny Ivana Hádková.

Zabezpečit sklepy

Majitelé musí zabezpečit sklepy. Stavební úřad připravuje nařízení k zabezpečovacím pracím s ohledem na stav sousední nemovitosti, kterou je židovská synagoga, která slouží jako depozitář Oblastního státního archivu v Lounech. „S vlastníky jednáme. Na začátku ledna příštího roku chceme projednat jak zabezpečit torzo sklepů na parcele. Stavební úřad vyzval oba majitele již začátkem září, ale práce nebyly doposud provedeny,“ vysvětlila I. Hádková.

Pozemek zůstal i po demolici kulturní památkou, což zkomplikovalo další případné stavební práce. „Pozemek je i nadále chráněn a veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Dotčený pozemek si až do současnosti podržel tvar původní středověké parcely, kde zůstala zachována torza sklepů renesančního původu. Není vyloučeno, že obsahují i starší konstrukce,“ uvedla I. Hádková.

Přestavbu musí schválit památkáři

Podle vedoucí odboru rozvoje města jsou podle zákona vlastníci povinni si předem vyžádat k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí závazné stanovisko Městského úřadu Louny, odboru rozvoje města – úseku památkové péče a architekta města.

Odborný podklad poskytuje Národní památkový ústav v Ústí nad Labem. „Zájmem státní památkové péče je zachování co největšího množství původní hmoty, která se ještě dochovala. Při výstavbě nového domu jsou z hlediska zájmů státní památkové péče kladeny požadavky na užití tradičních materiálů – dřevěné výplně, pálená krytina, respektování hmoty původního objektu,“ dodala I. Hádková.