Profesor Jiří Sláma přiblíží tento týden zájemcům v Žatci události v tomto regionu v roce 1004. Přednáška proběhne ve čtvrtek 13. února v Křížově vile a má název Počátky Žatce v raném středověku.

1004, to je letopočet první písemné zmínky o městě. V Žatci si letos připomínají 1010 let od této události.

Regionální muzeum v Žatci jako příspěvek k oslavám připravilo na toto téma vystoupení našeho předního znalce, prof. PhDr. Jiřího Slámy, CSc. Přednáška, která seznámí zájemce s událostmi, za nichž roku 1004 vstoupilo město jménem Žatec do písemných pramenů, se uskuteční v rámci cyklu Náš host v Křížově vile ve čtvrtek 13. 2. od 17 hodin.

Pramenem je kronika Dětmara Merseburského

Profesor Sláma zasvětil celou svou odbornou kariéru studiu dějin raného středověku a kromě bohaté pedagogické činnosti na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je autorem početné řady monografií i dílčích studií na téma počátků českého státu. V širším kontextu středoevropských dějin se tak posluchači budou mít možnost dozvědět okolnosti tažení Jindřicha II. na pomoc knížeti Jaromírovi proti polské posádce Boleslava Chrabrého, která v té době obsadila Žatec.

Stěžejním pramenem těchto událostí, týkajících se nejen Čech, ale i sousedního Německa a Polska, je kronika Dětmara Merseburského, napsaná v letech 1012 - 1018. Kronikář se stal důvěrníkem císaře Jindřicha II. a měl tak „z první ruky" k dispozici informace k událostem, které zaznamenával. V tomto ohledu je tento písemný pramen spolehlivější, než kronika Kosmova, napsaná již s určitým časovým odstupem.

Originál Dětmarovy kroniky byl sice zničen v únoru roku 1945 při bombardování Drážďan, ale naštěstí se uchovala faksimile pořízená roku 1905. V roce 2008 vyšla kronika poprvé v českém překladu i u nás.

Přijďte se podívat na zajímavou přednášku.

Petr Holodňák
(autor je pracovník muzea)