Zastaralé hlasovací zařízení v budově lounské radnice vyměnilo město na začátku roku za kongresové hlasovací zařízení, za které zaplatilo 1,7 milionu korun. Některým zastupitelům se stále zdá tato částka přemrštěná a chtějí odstoupení od smlouvy. Nelíbí se jim ani průběh výběrového řízení, do kterého se přihlásila pouze jediná firma, která vyhrála i přesto, že nabídka přesáhla plánovaný rozpočet o více než dvě stě tisíc korun.

Problematikou se zastupitelé města opět zabývali v pondělí. „Byla zřejmě porušena pravidla při výběrovém řízení. Přestože se do výběrového řízení přihlásila pouze jedna firma, nebylo řízení zrušeno a vypsáno nové. Cena byla navíc překročena o 15 procent bez vědomí zastupitelstva. Město a hlavně občané zaplatili 1,7 milionů korun, přitom stačil maximálně jeden milion korun,“ tvrdí zastupitelé Radovan Šabata a Bořek Zasadil. Ti zaslali již dříve otevřený dopis starostovi města, kde požadovali odstoupení od smlouvy. Hlasovací zařízení instalovala pražská firma PCS s. r. o., která navíc cenu ještě zvedla o dalších 232 tisíc korun. Původní rozpočet měl být 1,5 milionu korun. Kontrolní výbor dal zastupitelům za pravdu a požaduje také odstoupení od smlouvy. To ale s největší pravděpodobností nebude možné.

Nespokojení zastupitelé požadovali, aby odstoupila vedoucí kanceláře úřadu Eva Šafrová, která měla přípravu a průběh výběrového řízení na starosti. „Nabídka firmy byla kvalitní, a proto se komise rozhodla, že firma vyhovuje,“ namítla E. Šafrová.

Zastupitelé chtěli, aby vedoucí odstoupila

Starosta se za výběrovou komisi a vedoucí kanceláře postavil, veškerou kritiku odmítá. „Výběrová komise měla plné právo vybrat dodavatele. Komise doporučila tuto firmu v souladu s pravidly. Na průběhu nevidím nic špatného,“ zopakoval v pondělí starosta Jan Kerner.

Zastupitelé nakonec odsouhlasili, že by se měla změnit pravidla výběrových řízeních, tak aby při překročení částky o 10% nebo 100 tisíc se nabídkou zabývala rada města. Návrh na přezkoumání, zda lze odstoupit od smlouvy, nebyl přijat.

Zastupitelé si nové zařízení vyzkoušeli poprvé v únoru. Většina z nich byla rozladěna výsledkem, protože z něj nebylo vůbec jasné, jak který zastupitel hlasoval. Dodavatelská firma do dubnového zasedání software vylepšila.

Zastupitelé v Lounech se scházejí obvykle přibližně jednou za měsíc, s výjimkou letních prázdnin, kdy se schůze nekonají. V Lounech zasedá třicet členů zastupitelstva města.