Jeho velké květy září v bohatých trsech, jsou těžko přehlédnutelné. Rostlině vyhovují slunné kopce a stráně, v Česku se vyskytuje zvláště na moravské Pálavě a právě kopcích Českého středohoří. Jedním z míst, kde nyní kvete, je kopec Milá na pomezí Lounska a Mostecka.

Hlaváček jarní je jednou ze zajímavostí Českého středohoří. Na ty a mnohé další upozorňuje správa chráněné krajinné oblasti při řadě akcí, které během roku pořádá. Covid jí ale kříží plány. „Stejně jako vloni, i letos musíme bohužel oznámit, že vzhledem k opatřením spojeným s bojem proti pandemii Covid-19, musíme zrušit plánované Slavností stepí na Rané u Loun. Akce se měla konat v sobotu 22. května,“ informovala.

Jako náhradu správa připravila několik krátkých videoexkurzí na různé lokality v Českém středohoří. První spustila ve středu 21. dubna, je věnována Holému vrchu a Hradišti u Hlinné na Litoměřicku.