Na 14 milionů korun vyjde město Louny rozsáhlá rekonstrukce pavilonu A na výstavišti. Práce začnou ještě tento měsíc, hotovo má být v květnu příštího roku. Jedná se o jednu z dalších investic města, která směřuje do areálu výstaviště. Jejich smyslem je celý areál parku, kde se lounské výstaviště nachází, oživit. Vedení města chce, aby se využíval k různým akcím častěji, ne jen několikrát do roka při výstavách.

Pavilon A ze třicátých let 20. století na výstavišti v Lounech je od roku 1996 chráněnou kulturní památkou. Po rekonstrukci má získat podobu z předválečných let, obnovena bude také kavárna v prvním patře.

„Věřím, že rekonstrukce pavilonu A vrátí do parku kulturně společenský život,“ uvedl starosta Loun Radovan Šabata.

Lávka přes Ohři v lounských Masarykových sadech
V Lounech začíná přeměna parku, první přijde na řadu část na levém břehu

Podle architektů, kteří pracovali na studii nové podoby a využití objektu, by pavilon v budoucnu mohl být využíván i k jiným než výstavním účelům. V sále by například mohly probíhat svatební obřady, koncerty, taneční večery, plesy a jiné společenské události.

Rekonstrukci pavilonu pro město provede Lounská stavební společnost. „Jejím předmětem jsou zejména oprava střechy, repasování oken a dveří, vybudování výtahu, dispoziční úpravy uvnitř objektu s umístěním kavárny, úprava terasy, nové rozvody domovních technologií a terénní úpravy v okolí,“ vysvětlila Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku lounské radnice.

Město Louny připravuje do areálu parku další investice. Na pavilonu B je v plánu oprava střechy, která je v havarijním stavu. Zastřešení se dočká také amfiteátr, konkrétně jeho jeviště, který dřív sloužil jako letní kino. V současné době se občas využívá ke kulturním akcím. „Chceme, aby byl využíván častěji. Brání tomu hlavně chybějící zastřešení jeviště amfiteátru, na což nás upozornili sami hudebníci,“ sdělil starosta. Ti tam podle jeho slov moc vystupovat nechtějí, když tam není střecha, obávají se v případě nepříznivého počasí o svou drahou aparaturu.

Pavilon A na lounském výstavišti. Před ním fotografie, jak vypadal v roce 1931. Tuto podobu by měl po rekonstrukci získat.
Pavilon na výstavišti v Lounech bude zářit novotou

Kromě stavebních objektů se město chystá investovat také do úprav parku včetně Masarykových sadů, které jsou jeho součástí. Práce jsou rozvržené do dvou etap. Začít se má ještě letos a skončit v roce 2019. V plánu je kácení starých a nevhodných stromů, výsadba nových, oprava cest, zřízení naučné stezky instalace laviček nebo doplnění dětského hřiště. Město by za to mělo dát zhruba deset milionů korun.

„Masarykovy sady jsou perlou našeho města, málokde mají takový park tak blízko centru. Chceme ho oživit, zvýšit komfort pro jeho návštěvníky a v neposlední řadě mu úpravami vrátit duch, který mu vtiskli jeho zakladatelé,“ říká lounský starosta Radovan Šabata.

Výstaviště v Lounech je využíváno místními lidmi hlavně k procházkám a sportovním aktivitám. Během roku se v něm koná několik kulturních i sportovních akcí. Výstavy, které se tam konají několikrát do roka, přilákají pravidelně desítky tisíc návštěvníků. Pořádá je nájemce výstaviště – společnost Diamant Expo.

Hlavní pavilon je hojně využíván při výstavách v Lounech.
V Lounech chystají opravu dvou pavilonů na výstavišti