„Hluk od kamionů nebo při vykládce a nakládce materiálu trvá pořád. Hlavně v noci je to problém,“ popsal dlouholetý obyvatel lokality Petr Antoni. Podobně se vyjadřují i ostatní obyvatelé. „Něco málo se zlepšilo, ale některé problémy trvají dál,“ říkají.

Petr Antoni je od loňska zároveň žateckým radním. „Se společností vedení města jedná dlouhodobě, nyní chceme úsilí o nápravu zvýšit,“ dodal z pozice radního. „I když se něco zlepšilo, některé problémy trvají dál. V plánu je další schůzka s vedením společnosti, chceme hledat cesty k nápravě. Kroky ze strany společnosti jsou zatím nedostatečné,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička.

Společnost HP Pelzer za své prohřešky dostala řadu pokut. Tak jak jich přibývá, se stupňuje jejich výše. Nedávno jí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vyměřila sankci 120 tisíc korun, protože bez povolení provozovala zdroj znečišťování ovzduší – linku na výrobu takzvané těžké folie pro automobilový průmysl. „Při kontrole byla linka v provozu, docházelo na ní ke zpracování plastového granulátu. Provozovatel však na provoz linky neměl povolení. Při další kontrole o měsíc později se situace opakovala,“ uvedl Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

„Linka byla v testovacím provozu, nyní už není v žateckém závodě. Přestěhovali jsme ji do Mexika,“ vysvětlil ředitel žateckého HP Pelzer Radim Foldyna.

Další a další pokuty

Kvůli porušení legislativy v oblasti ochrany životního prostředí to ale nebyl jediný postih. V roce 2014 inspektoři ČIŽP firmě uložili pokutu 30 tisíc za nepovolené provozování plynového kotle, v roce 2016 pokutu 50 tisíc za to, že opět bez povolení zhruba dva roky provozovala další zdroj znečišťování ovzduší – nanášení nátěrových hmot.

Další pokuty společnost dostala od žateckého stavebního úřadu. Většina z hal areálu byla postavená nebo provozovaná na černo. „Provedli jsme tam desítky kontrolních prohlídek, kdy se zjistilo, že objekt byl postaven buď zcela bez povolení, nebo byla bez povolení provedena změna užívání tohoto objektu. Firma byla opakovaně pokutována,“ vyjádřil se už dřív vedoucí žateckého stavebního úřadu Tomáš Trávníček. Také výše jednotlivých pokut od stavebního úřadu roste.

Postup žateckého stavebního úřadu ale nedávno kritizoval veřejný ochránce práv – ombudsman. „Nebyl důsledný při zjednání nápravy stavební nekázně, spočívající v užívání nepovolených staveb, jakož i při ukládání pokut,“ uvedl Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv. Upozornil na prodlevy a to, že jednotlivá řízení nejsou dotahována do konce. Stavební úřad v Žatci se na dotaz Deníku k výtkám ombudsmana nevyjádřil ani po několika týdnech.

Společnost HP Pelzer v Žatci vyrábí izolace do aut od devadesátých let, navázala na produkci závodu Mitop. V Žatci provozuje původní výrobní areál, využívá také sousední objekt bývalého cukrovaru a jako sklad nedaleký objekt bývalé šroubárny.