Aleš Hodina (42) má dva syny. Jednomu je osm let a druhému jen sedm měsíců. Ani s jedním se nemůže vidět, kdykoli by chtěl. Oba totiž tráví většinu času se svými matkami. Rodiče se v obou případech rozešli a probíhají u nich soudní pře o svěření dětí do péče.

Co je na počátku• v ČR se rozvádí či rozchází velmi mnoho rodičovských dvojic
• ročně je to přibližně 30 tisíc manželství, jenom v okrese Louny je to kolem tří set rozvodů
• rozchody rodičů, kteří předtím neuzavřeli manželství, nikdo ani neeviduje 
• důsledkem jsou statisíce dětí, žijících jen s jedním rodičem

Aleš Hodina bydlí v Praze. Jeho první manželka v Kynšperku nad Ohří. Druhá partnerka se od něj odstěhovala teprve nedávno a i s malým chlapcem se vrátila do Podbořan, kde původně žila. „Velice mě to mrzí. Podporovala mě v boji o mého prvního syna a vždy zastávala i můj názor, že o dítě mají pečovat oba rodiče. Pak se ale začala chovat úplně jinak. Místo života ve společné domácnosti v Praze se vrátila zpět do Podbořan. Prosadila si předběžným opatřením soudu svou výlučnou péči o dítě a můj kontakt s ním omezuje jen na několik hodin týdně," uvedl pro Deník Aleš Hodina.

Soud v Lounech zahájí řízení, které na svém konci určí, jak bude každý z rodičů o dítě pečovat, letos v dubnu. Řízení se ovšem zřejmě bude táhnout řadu měsíců.

Otec chce střídavou péči

Aleš Hodina by chtěl dosáhnout možnosti tzv. střídavé péče o své dva syny. To je situace, kdy se rozvedení či rozešlí rodiče v péči o nezletilé děti pravidelně střídají. Dítě pobývá vždy nějakou dobu v domácnosti u otce a potom zase u matky. Periody se pravidelně střídají. Přesné podmínky v každém konkrétním případě, například i uvedenou periodu střídání, určí vždy soud. Ten zároveň musí prozkoumat i životní styl, finanční zajištění, kvalitu obou domácností, inteligenci a zodpovědnost obou rodičů, tak aby vždy rozhodl v co nejlepším zájmu dítěte.

Ústavní soud přitom v posledním roce opakovaně konstatuje, že „nejlepším zájmem dítěte je, aby bylo především v péči obou rodičů". Zároveň je ale třeba také dodat, že střídavá péče u českých soudů je stále statisticky nejméně častým způsobem řešení porozvodových či porozchodových situací. Ve více než 90 % případů je dítě svěřováno do výlučné péče matky a otec ho může jen navštěvovat, respektive si ho „půjčovat" na pár hodin či občas na víkend.

U soudů panuje jiný trend

Například v roce 2013 bylo v těchto typech soudních řízení rozhodnuto, že ve 21 800 případech byly děti svěřeny do výlučné péče matky. Ve 3080 případech soud rozhodl, že děti svěří do výlučné péče otce. A pouze v 1780 případech bylo rozhodnuto o zmíněné střídavé péči obou rodičů s tím, že bývalí partneři si péči o své dítě v pravidelné periodě vyměňují.

Střídavá péče přitom není všemocná. Část expertů ji vnímá i jako problematické řešení. „Často tento způsob, pokud by byl nařizován paušálně, neřeší otázku, zda to danému konkrétnímu dítěti vyhovuje, či ho naopak poškozuje. Každého určitě nemusí bavit se povinně každý týden či dva stěhovat se všemi věcmi včetně školních pomůcek do jiného bytu a vlastně nemít jeden stálý domov. Občas je i dítě nuceno žít v atmosféře mezi nedořešenými spory obou rodičů, kdy jeden druhého před potomkem vzájemně očerňují, a to není dobré pro zdravý vývoj dítěte," uvedl už loni v tisku psycholog Jeroným Klimeš.

Bojuji za všechny rodiče v podobné situaci, uvádí Aleš Hodina

K očerňování však často dochází i tehdy, je-li dítě jen u jednoho rodiče. Stejně tak se dítě „stěhuje", i když dochází k druhému rodiči jen občas, například na návštěvu s přespáním čí víkend a nejde o soudem určenou střídavou péči, uvádějí zastánci tohoto řešení. Psycholog Jiří Tyl například uvádí výsledky studií tisíců dětí po rozchodu rodičů: „Děti ve společné (tedy střídavé) péči obou rozešlých rodičů jsou významně lépe adaptovány ve všech ukazatelích: mají lepší tělesné a duševní zdraví, rodinné vztahy, behaviorální a emoční adaptaci, sebeúctu, než děti v péči jednoho rodiče. Adaptace dětí ve společné střídavé péči obou rodičů se neliší od dětí v úplných rodinách," uvádí tento psycholog.

Pokud rozvod či rozchod mezi partnery probíhá takzvaně „rozumně", rodiče do svých sporů nezatahují dítě a dokáží se domluvit i na tom, že by sami chtěli střídavou péči, pak by měli mít u soudu v tomhle ohledu teoreticky asi vyšší šance. Takových případů, že by rozvod či rozchod probíhal v klidu, je ovšem naprosté minimum. Pro soud je prioritní vždy zájem dítěte, tak aby byl co nejméně ohrožen jeho další psychický vývoj. „Možná to zní zvláštně, že v mém případě se situace opakuje u obou mých dětí. Sám tím ale překvapený tolik nejsem. Dnes se rozpadá polovina manželství a u nesezdaných párů je to ještě horší. Matky pak v 90 % případů dostanou děti pouze do své výlučné péče. Za tohoto stavu mají muži velkou pravděpodobnost, že dopadnou stejně, i když si založí novou rodinu," říká Aleš Hodina.

Matky často získávají výhradní péči

Jak uvádí, nebojuje jen za sebe, ale obecně i za další rodiče, kteří se dostali do podobné situace. Ve věci péče obou rodičů o děti vystupuje už několik let i jako občanský aktivista. Bývá zván na televizní besedy k tématu, provozuje webové stránky, publikuje články v tisku i na svém blogu. Je i předsedou Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě.

„Hlavní problém vidím v soudech, které až na čestné výjimky svěřují děti výlučně matkám namísto zachování péče obou rodičů. Situace, kdy děti přicházejí o péči jednoho z rodičů, vidím v mnoha dalších případech. Snažím se to změnit jak u mě osobně, tak i na obecné úrovni," uvádí Aleš Hodina, který vystudoval VŠE a živí se jako podnikatel v oblasti investic.

Jeden z velkých problémů v této otázce začíná už u stále vysoké míry rozvodovosti. V České republice je každý rok rozvedeno zhruba 30 tisíc manželských párů. V okrese Louny proběhne u soudu vždy kolem tří stovek rozvodů ročně. Statisticky se rozpadá každé druhé oficiální manželství. Kolik se rozejde partnerských dvojic, které mají spolu děti, ale neuzavřely manželství, tuto statistiku zatím zřejmě nikdo ani neeviduje. Pravděpodobně jich však nebude o nic méně než rozvedených manželů. Výsledkem jsou statisíce českých dětí, vyrůstajících jen s jedním z rodičů namísto tradičního modelu rodiny.