A to v pásu mezi ulicemi Maroldova, Purkyňova, Osvoboditelů, který končí železniční zastávkou Město Louny. Probíhá výběrové řízení na odbornou firmu, která stromy pokácí. Dojít k tomu má v listopadu a prosinci. „Předmětem zakázky je, z důvodu špatného zdravotního stavu a provozní bezpečnosti, pokácení 177 kusů dřevin v době vegetačního klidu, a to včetně odstranění pařezů po pokácených stromech,“ uvedla lounská radnice. Lhůta pro podání nabídek je do 8. listopadu.