Ze zdravotních důvodů se pokácí 176 kusů dřevin, u 55 stromů se provede zdravotní řez a u 21 ošetření dutin. V plánu je výsadba 107 stromů a 1 284 keřů, založení květnaté louky a výsadba 3500 kusů cibulovin. Práce mají začít příští měsíc, firma, kterou radnice právě vybírá, se o zeleň v lokalitě bude starat další tři roky.

„Holárkovy sady je první místo, kterým projdou návštěvníci, kteří přijedou na vlakovou zastávku Louny město. Upravené sady ocení i děti z mateřské školky, která se tam nachází,“ vysvětlil před časem starosta Pavel Janda. Sady jsou pojmenovány po lounském rodákovi Emilu Holárkovi, což byl český akademický malíř, grafik a kreslíř.