Zvelebit svůj katastr plánuje pro příští rok obec Holedeč u Žatce. Tamní vedení proto nechalo vypracovat studie, které řeší zkulturnění okolí rybníka a návsi. Do projektu ke konečné podobě těchto lokalit v centru vesnice mohou zasáhnout i občané. Ti se již mohli vyjádřit v anketě, kterou starosta Zdeněk Krejčík umístil na obecní web.

Vzhledem k nízkému povědomí lidí o tomto hlasování se však zúčastnilo jen pár desítek z nich.

Lidé mohli zvolit vždy jednu ze dvou variant u obou studií. Proto zastupitelé odsunuli zadání projektové dokumentace s tím, že chtějí občany o plánované akci lépe informovat a sejít se s nimi k tématu při zvláštním veřejném zasedání v prosinci. Součástí zvelebení okolí rybníka je i jeho vyčištění. Vylepšení povrchu na návsi má zasáhnout až k novostavbám pod bývalou cihelnou a směrem k bývalému mlýnu.

(lš)