Město hledá dominantu, která by měla vyřešit podobu centra prostoru. „Představitelé města, předsedkyně investiční komise a vedoucí odboru rozvoje města na svém jednání mimo jiné projednávali středový prvek celého tohoto prostoru, kterým by mohla být například kašna nebo přírodní jezírko,“ uvedla Renáta Čapková, tajemnice městského úřadu.

Proběhne veřejná soutěž

Kašna s padajícím sloupcem vody se nelíbila. „Nápad s předloženou podoby kašny se příliš nezamlouval a ani sám architekt a autor projektu Pavel Čermák nebyl s návrhem příliš spokojen,“ řekla tajemnice. Město vypíše veřejnou soutěž na řešení prostoru. „Zadání a způsob zpracování je zcela otevřeno. Neurčili jsme, jestli to má být socha, kašna či jiný motiv, ale měla by to být dominanta. Podmínkou je dodržení limitu ve výši 1,2 milionu korun. Zároveň ten kdo předloží návrh, musí ho i realizovat,“ uvedla R. Čapková.

Bývalé zahradnictví má plnit funkci odpočinkové zóny s cestní sítí, lavičkami a zelení. Cyklistická stezka Benátky by měla vyřešit problém cyklistů, kteří se obávají v nepřehledné zatáčce před obloukovým mostem odbočit z pravého okraje silnice na cestní sít v zahrádkářské kolonii.