VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Hospodář léta čeká na spravedlnost

LOUNY - Soud prodlužuje můj případ, čeká se snad, až umřu? – ptá se stěžovatel

26.4.2007
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv

V roce 1955 byl Václav Krupka, Telce 38, hospodařící na 26 hektarech, na veřejném přelíčení v Grand hotelu ve Slaném za přítomnosti všech předsedů JZD, MNV, správců státních statků odsouzen k pěti a půl letům vězení, propadnutí majetku a zákazu pobytu na okrese Slaný a Louny. V roce 1993 ZD Peruc vypočítalo restituce pro tři dědice a částečně je plnilo.

Soud začal v roce 2001

V roce 1999 přišel do ZD Peruc právník. Nejdřív rodině Krupkových poslal pět urážlivých dopisů, které jsou s odvoláním u krajského soudu, že jsme měli každý právo jen na 1,5 nebo dva hektary a tedy máme přeplaceno. V roce 2001 to rodina dala k soudu. Na osmém stání jsem žádal soud, aby pozval ekonomku, že vyúčtovala dvakrát 70 tisíc na opravu střechy.

Samosoudce Miroslav Holub mi odpověděl, že ekonomka je členem představenstva, a tak nemusí k soudu chodit. Na devátém stání v roce 2006 samosoudce Holub prohlásil: „To je velmi složitý případ, na to se musí vzít znalec specialista.“ Na lounském okrese jsou znalci dva. Během dvou měsíců ten specialista místo znaleckého posudku sepsal dějiny ZD Peruc, ale ocenit zabraný majetek v 55. roce zapomněl. Soud mu za tu práci přisoudil 30 000 korun.

Nemůžeme se domoci práva

Znalec tvrdí, že jsme měli 14,5 hektaru. Když jsem se znalce zeptal, kolik přidal za dva zabrané traktory, vůbec nevěděl, že se přidává. ZD Peruc nám vrátilo 17 hektarů, ZD Vrbno 3 ha, ZD Vraný hektar, Státní statek Klobuky 0,6 hektaru a 1,5 hektaru jsme prodali a 3 hektary pronajali, celkem tedy 26 hektarů. Soud ale vynesl rozsudek na 14,5 hektaru, a tak se ani po tolika letech nemůžeme domoci práva. Nyní mi je 82 let. Nechápu, proč se celá ta záležitost tak hrozně vleče. Kdo na tom má zájem? Copak má soud málo práce, že můj případ donekonečna prodlužuje? Nebo snad čeká, až umřu?

Václav Krupka, Louny

Odpověď samosoudce: rozhodnuto musí být hlavně řádně

Jsem nucen zdůraznit, že spis se nachází s odvoláním žalobce u Krajského soudu v Ústí na Labem a na skutečnosti uváděné panem Krupkou tak není možné reagovat zcela přesně nahlédnutím do spisu. Soud projednává žalobu pana Krupky dle občanského soudního řádu a předmětem žaloby je úhrada žalované částky ve výši asi 90 000 korun.

V nepořádku je samotná žaloba

Vzhledem k výrazným nedostatkům žaloby byl žalovaný soudem opakovaně vyzýván k odstranění vad podání a je nutné zdůraznit, že soud byl opakovaně, a to i prostřednictvím tehdejších právních zástupců žalobce žádán o odročování jednání. V jednom případě soud žádosti o odročení jednání již nevyhověl. Následně Okresní soud v Lounech ve věci rozhodl tak, že byl nucen žalobu pana Krupky zamítnout. Soud však by musel i v případě doručeného odvolání ukládat žalobci lhůty k opravě vad podaného odvolání s příslušným zákonným poučením.

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací poté rozhodl, že rozsudek Okresního soudu v Lounech ruší a věc mu vrací k dalšímu projednání.

Rozporná vylíčení skutečnosti

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že Krajský soud uložil soudu prvostupňovému, aby opakovaně poučil žalobce pana Krupku s ohledem na skutečnost, že žaloba vychází z vnitřně rozporných vylíčení rozhodujících skutečností a žalobní skutek je neurčitý. Vzhledem k tomu, že není možné medializovat příslušná rozhodnutí, protože právo nahlížet do spisu mají pouze účastníci řízení, omezuje se soud ve svém vyjádření pouze na velice stručné vyjádření skutečností, které způsobují, že věc dosud nebyla skončena pravomocně.

V této nikoliv jednoduché věci bylo dosud provedeno mimořádně rozsáhlé dokazování mimo jiné i výslechem svědků. Jedním z navržených svědků byla skutečně ekonomka žalovaného, která byla členem představenstva žalovaného. V souladu s ustanovením § 131 odst. 1 občanského soudního řádu může soud člena statutárního orgánu vyslechnout pouze s jeho souhlasem. Za situace, kdy statutární orgán se svým výslechem nesouhlasí, nemůže soud výslech provést. V opačném případě by porušil výše uvedené ustanovení zákona.

Veškeré tyto skutečnosti však jsou ve spise řádně zaprotokolovány. Bez možnosti nahlédnout do spisu není možné se vyjádřit k počtům jednotlivých jednání této věci. V průběhu řízení však byl nucen dávat žalobci zákonné poučení právě ve snaze urychlit průběh řízení, a to konkrétně podle ust. § 118c o.s.ř.

Pokud se týká ustanovení znalce tak příslušný znalec byl ve věci skutečně ustanoven. Znalecký posudek vypracoval řádně a znalečné mu bylo přiznáno v souladu s příslušným právním předpisem. K výši znalečného uváděné žalobcem není možné se vyjádřit bez nahlédnutí do spisu. Ve věci bylo Okresním soudem v Lounech opětovně rozhodnuto a spis se nyní nachází jak již bylo uvedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem k rozhodnutí o odvolání.

Každý soudce řeší stovky spisů

Závěrem mi dovolte, abych uvedl, že každý ze soudců zdejšího soudu má k vyřízení přiděleno několik set spisů, nepočítaje v to spisy exekuční – asi 50 až 80 rozhodnutí měsíčně. Je v zájmu každého soudce, aby v jednotlivých věcech rozhodoval bez zbytečných průtahů. Za svoji osobu mohu uvést, že jsem v loňském roce rozhodl asi ve 400 sporech a dále vydal rozhodnutí v asi 600 věcech exekučních.

Za této situace je pochopitelně zásadním zájmem soudce, aby ve věci bylo rozhodnuto co nejrychleji, avšak řádně. V několika málo projednávaných věcech však dochází k průtahům, které jsou způsobeny např. opakovaným odstraňováním vad žalob, rozsáhlým prováděním dokazování nebo např. problematickým a složitým zajišťováním důkazů.

Mgr. Miloslav HOLUB, samosoudce, Louny

26.4.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 18 810 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace referent právního útvaru, přestupky. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec, Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10, Popis činnosti pracovního místa:, Zajišťuje přestupkovou agendu zejména na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, a dále na úseku dalších přestupků, mimo přestupků svěřených tímto organizačním řádem nebo zákonem do působnosti jiného odboru úřadu nebo jiného orgánu města. Na základě jmenování starostou města zasedá v komisi pro projednávání přestupků. Ukládá pokuty příkazem na místě za přestupky v působnosti odboru a komise pro projednávání přestupků. Spolupracuje s orgány Policie ČR, Městskou policií, soudy a dalšími institucemi ve věcech přestupků. Zajišťuje úkony související s centrální evidencí přestupků., Předpoklady pro vznik pracovního poměru:, . státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,, . minimální věk 18 let,, . způsobilost k právním úkonům,, . morální a trestná bezúhonnost,, . znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)., Ostatní předpoklady:, . VŠ vzdělání ve studijním oboru Právo a Právní věda,, . ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); plynulé a rychlé psaní textů na PC dle diktátu,, . znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,, . komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,, . výhodou zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,, . výhodou praxe v oblasti práva a veřejné správy,, . řidičský průkaz skupiny B,, . předpokládaný nástup 03.09.2018, Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:, Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis., K přihlášce budou připojeny tyto doklady:, . strukturovaný životopis,, . ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,, . výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce., Nabízíme:, Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování., Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:, Městský úřad Žatec, Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 06.08.2018 do 15.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny., Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent právního útvaru“.. Pracoviště: Město žatec, náměstí Svobody, č.p. 1, 438 01 Žatec 1. Informace: Hana Vrbová, +420 415 736 106.

Řemeslné práce - Řemeslné práce Ostatní řemeslní pracovníci a 15 000 Kč

Sedláři pracovník s náplní práce sedlář, výroba kožených doplňků. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Volyňských Čechů 837 Žatec, mzdabude navýšena po zapracování, životopisy zasílejte na email: pjelinek@madhammers.com. Pracoviště: Madhammers, s.r.o., Volyňských Čechů, č.p. 837, 438 01 Žatec 1. Informace: Lenka Krhounková, +420 734 437 384.

Obchod - Obchod Vedoucí prodejny, provozu 20 000 Kč

Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen Asistentka prodeje a servisu. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: ŽÁČEK AG s.r.o., 5. května 429, 440 01 Dobroměřice, Požadujeme: středoškolské vzdělání, organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, příjemné vystupování, schopnost týmové práce, nutná znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet), znalost ekonomického systému HELIOS výhodou, znalost logistiky výhodou, podmínka: znalost německého jazyka slovem i písmem, ochota učit se novým věcem., Nabízíme: Silné zázemí stabilní a prosperující společnosti na českém trhu, seriózní jednání, , prostor pro samostatnou, zodpovědnou a perspektivní práci, příležitost k odbornému rozvoji, příjemné pracovní prostředí, odpovídající finanční ohodnocení, nástupní mzda od 20 000,- Kč. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!, Kontakt: Monika Žáčková, tel: 724 857 801, mail: zackova@zacekag.cz - strukturovaný životopis. Pracoviště: Žáček ag s.r.o. dobroměřice, 5. května, č.p. 429, 440 01 Louny 1. Informace: Monika Žáčková, +420 724 857 801.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 25 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) řidič sk. C. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Louny, ŘP skupiny C, kontakt: 602416555, s.hnilica@iol.cz, osobně po předchozí telefonické dohodě. Pracoviště: Stanislav hnilica, Poustka, č.p. 27, 439 07 Peruc. Informace: Stanislav Hnilica, +420 602 416 555.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Kvůli sinicím platí na jezeru Chmelař zákaz koupání
3

Jezero Chmelař zamořily sinice. Hygienici vyhlásili zákaz koupání

Ilustrační foto

Neprší, nerostou. Houbaře trápí velké sucho, šanci mají nahoře na horách

Fotbalisté Loun si na úvod přípravy připsali vítězství nad juniorkou Teplic

Louny /FOTO/ - Fotbalisté Loun zahájili letní přípravu na nadcházející sezónu v přeboru Ústeckého kraje. V prvním přípravném utkání pod vedením nového trenéra Zdeňka Kudely přivítali juniorku Teplic, vítěze uplynulého ročníku juniorské ligy. Pro Teplice to byl třetí a zároveň poslední přípravný zápas.

U lounské Stromovky se sejdou motorkáři a siláci

Louny - Tradiční motosraz v lounské restauraci Stromovka se chystá na sobotu 21. července.

Kulturní tipy: Oslavy, motosraz i promítání oblíbeného kinematografu

Okres Louny - Na jaké kulturní či společenské akce se můžete vypravit v těchto dnech na Lounsku, Žatecku a Podbořansku.

Otevření porodnice se odkládá. Lékaři pro žatecká oddělení stále nejsou

Žatec - Příchod lékařů do Žatce se protáhl. Nový termín, kdy by dětské a porodnice měly v nemocnici začít fungovat, je začátek září.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT