Hošťálkovo náměstí v centru Žatce bude v nejbližších dnech rozkopáno. Severočeská vodárenská společnost (SVS) tam plánuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace, práce mají probíhat na konci září a v říjnu. Aby se neohrozila stabilita tamního podloubí, nová trasa sítí povede dál od domů.

Řidiči musí počítat s dopravními komplikacemi a s omezením parkovacích míst. Už nyní je neprůjezdná část náměstí u kostela poblíž Kněžské brány. Během srpna v této části probíhala výměna plynovodu, výkop byl zadlážděn jen provizorně.

Prohlídka odhalila špatný stav potrubí

Jednotná kanalizační stoka na Hošťálkově náměstí odvádí dešťové i splaškové vody z historického centra. „Kamerová prohlídka prokázala její téměř havarijní stav, způsobený silnou korozí," sdělil Jiří Hladík, mluvčí SVS. V těsném souběhu s kanalizací je veden asi padesát let starý poruchový vodovod. I ten dosloužil, nahradí ho nové potrubí.

„Problematické je, že sítě SVS jsou vedeny v těsné blízkosti opěrných pilířů, tvořících podloubí přilehlých domů. Otevřením výkopové rýhy hloubky dva a půl metru by došlo k ohrožení stability těchto historických domů. Sítě budou proto vymístěny do nové trasy, vzdálené od základů domů," vysvětlil mluvčí. V praxi se tak do výkopu uloží nové kanalizační potrubí a nad ním vodovod ve zcela nové trase, původní stoky budou zrušeny při použití technologie zapopílkování.