Hrušně, jabloně i švestky napadá škůdce stromů, motýlek bekyně zlatořitná, v alejích podél silnic na Lounsku. Jeho housenky dokáží stromy zcela zbavit listí. Lounská provozovna Správy a údržby silnic Ústeckého kraje dostala na počátku května příkaz Státní rostlinolékařské správy k likvidaci bekyně zlatořitné.

„Objednali jsme ihned ochranné postřiky a odbornou firmu, ale než ta stačila zasáhnout, zjistili jsme, že například v okolí Peruce jsou už stromy bez listí,“ řekl včera vedoucí provozu lounských silničářů Vladimír Šebek. Každoroční útok škůdce stromy oslabuje, pak rychle podléhají chorobám a postupně odumírají. Nejspolehlivější cestou, jak se zbavit škůdce, je postupná proměna dožívajících ovocných stromů v silničních alejích za jiné druhy stromů, například javory.