Rada města v závěru září schválila uvolnit peníze z rozpočtu na obnovu cestiček pro návštěvníky a na přestavbu kolumbária, kde by se měl zvýšit počet míst na schránky s urnami. „Reagujeme tím na požadavky lidí, kteří se hlásí u správy hřbitova a chtějí mít předplacená místa pro uložení urny s popelem svých blízkých. Zároveň stoupá zájem o schránky na urny v kolumbáriu, naopak stagnuje zájem lidí o běžné hroby,“ řekl Aleš Kassal, zástupce starosty Žatce.

Radnice chce dosáhnout toho, aby se kvůli rostoucí poptávce lidí rozšířil počet míst v kolumbáriu zhruba o stovku. Rada města nyní uvolnila 17 tisíc korun, za něž bude vypracována projektová dokumentace k chystané budoucí přestavbě kolumbária. Samotná přestavba by měla proběhnout v příštím roce, pokud ji zastupitelstvo zařadí do chystaného rozpočtu města. Stát by měla zhruba jeden milion korun.

Město chce zároveň nechat opravit cestičky na hřbitově, na což radní rovněž už schválili peníze na projektovou dokumentaci, v tomto případě 76 tisíc korun. Celková investice na hřbitově v Žatci, tedy cestičky i kolumbárium, by měla činit dva miliony korun.