Odpadky se v Hříškově a místních částech sbíraly ale už od poloviny týdne, zapojili se starší občané, rodiny s dětmi, zaměstnanci obce i někteří zastupitelé. V části Hvížďalka si občané uklidili z vlastní iniciativy část lesu, který je jejich sousedem.

„Lidé z Hříškova a Bedřichovic vysbírali odpadky na polních cestách, v remízkách, krajnicích silnic i intravilánu obcí. Kromě plastů, papírů, plechovek a skla, které běžně všichni třídíme, jsme našli i obaly od barev, pneumatiky, matrace, ale i pytel s mrtvým psem, kočkou, slepicí. Bylo toho hodně,“ vypočetla starostka Hříškova Jana Kalašová.

Občané si mohli předem vyzvednout rukavice a pytle na obecním úřadě, jeho auto jezdilo celé sobotní odpoledne a sváželo velké množství pytlů. Někteří místní využili i vlastní auto nebo traktor s valníkem. „Výsledkem jsou nejen uklizené katastry našich obcí, ale i zmapování černých skládek zejména stavební suti,“ sdělila starostka.

U Loun se i v sobotu pracovalo na výstavbě dálnice D7 Praha - Chomutov.
FOTO, VIDEO: Na dálnici u Loun se pracuje i o víkendu

Tím snaha místních starat se o přírodu a chovat se k Zemi lépe neskončila. Večer, mezi půl devátou a půl desátou, zhaslo veřejné osvětlení a obec se připojila i k další, tentokrát celosvětové akci Hodina Země na podporu klimatu.

„Příroda nám není lhostejná. V loňském roce jsme vysázeli 51 stromů, letos by jich mělo být téměř 70 a chceme pokračovat. Naší snahou je obnovit ovocný sad za Hříškovem a zrekonstruovat budovu bývalé sokolovny z první republiky,“ vysvětlila starostka. Snížení energetické náročnosti zmíněné budovy je financováno z „evropského“ operačního programu životní prostředí společně z rozpočtu obce.

„I přes velké komplikace s koronavirem a omezení, které s sebou přinášejí nařízení vlády, se v obci snažíme najít cestu, jak společně tvořit a pracovat ve prospěch občanů a prostředí, ve kterém žijeme v této nelehké době. Děkuji všem, kteří se podíleli a dali přírodě, sobě a dětem nejen dobrý příklad a pocit sounáležitosti, ale také pěkný den plný smysluplných činností,“ shrnula Jana Kalašová.