Kolem fotbalového hřiště ve Slavětíně na Lounsku byly vysázeny stromy a keře. Radnice získala příspěvek ve výši bezmála 200 tisíc korun z Nadace ČEZ Grant Stromy 2011.

„Za pomoci tohoto grantu a příspěvku Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 100 tisíc korun a prostředků z rozpočtu městyse ve výši 67 tisíc korun bylo vysázeno celkem 58 stromů a 166 keřů. Druhy dřevin určených pro výsadbu byly vybrány s maximálním ohledem na podmínky dané lokality. Celková délka tohoto větrolamu činí 186 metrů a je složena ze čtyř řad dřevin, šíře pásu je osm metrů,” uvedl starosta Jaroslav Jandl.

Sportovní areál bude díky této výsadbě ochráněn ze severní a severovýchodní strany, biokoridor oddělí plochu hřiště od okolní otevřené krajiny. „V neposlední řadě v biokoridoru najde útočiště mnoho drobných živočichů a drobné zvěře,” dodal starosta.