Nezapomeneme! Slovo, které se náhrobních kamenech vyskytuje velmi často. Ve skutečnosti to ovšem mnohdy neplatí, alespoň co se fyzických ostatků našich předků týká. Zarážející situace je například v Lounech. Tam by se podle posledních čísel dalo celých 42 procent nebožtíků označit za neplatiče. A to zdaleka není všechno.

Na hřbitovech v Lounech a okolí začíná být poněkud těsno. V pokoji tam podle posledních dat z 31. prosince 2011 odpočívá 16 156 lidí. Mnoho z nich by se asi divilo při zjištění, že jejich blízcí nezaplatili za pronájem jejich hrobového místa. Hřbitovy pod správou Loun se dostaly do takové situace, kterou už město musí nějak řešit. Kvůli schátralým zapomenutým místům by už zanedlouho nebylo kam pohřbívat.

„Nezaplacených hrobových míst je velké množství. Proto jsme k nápravě přistoupili ve třech krocích nejprve jsme všechna neplacená hrobová místa polepili malými žlutými samolepkami s upozorněním o nezaplacení s žádostí dostavit se do naší kanceláře k uvedení nájemního vztahu do pořádku. Druhým krokem s určitým časovým odstupem bylo a vlastně dosud je rozesílání dopisů na poslední známou adresu nájemců. A teprve jako třetí a konečné řešení je uvedení neplacených míst na veřejné desce města Loun a v informačních vitrínách na jednotlivých hřbitovech. Pozůstalí na vývěsních deskách najdou konkrétní seznamy, kde vznikl dluh a mohou situaci řešit," uvedl Jaroslav Opat, ředitel Technické správy města Loun, která místa posledního odpočinku spravuje.

Na čtvrtině ze všech hrobů je evidován dluh

V minulém roce pracovníci převáděli papírovou evidenci do elektronické podoby. „Původní evidence byla předaná ve čtyřech prádelních koších," upozornil J. Opat. Právě tak vznikla nejaktuálnější statistika, hodnotící situaci ke konci roku 2011. Z ní vyplývá, že na třech lounských hřbitovech hlavním, hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice a sv. Čtrnácti pomocníků a hřbitově u kostela sv. Petra, je celkem 5349 hrobových míst. Ovšem pouze 2080 jich je zaplacených. Na 1388 místech vázne dluh nájemce a u dalších 145 plátce zemřel a o nikom jiném technická správa neví.

Samostatnou kapitolu pak tvoří 1626 hrobových míst, která nemají nájemce, a tak je rovněž nikdo neplatí. Jde z většiny o velmi staré, často úplně zanedbané hroby, kde už není možné dopátrat se nějakých příbuzných zesnulého. Řada z nich už také v posledních desetiletích zanikla a dá se tak říci, že jsou to místa k dispozici. Zbylých 110 míst je sice evidováno, ovšem ve skutečnosti na nich nikdy hrob nebyl nebo je na zamýšleném prostranství na pohřbení málo místa.

Z využitých hrobů je nezaplacená skoro polovina

Z uvedených čísel tak lze jednoduchým výpočtem zjistit, že ze 3613 využitých míst je 1533 nezaplacených. Dostaneme se tak k vyjádření více než 42 procent dlužníků.

Co chce město s tímto citlivým problémem dělat? Nejprve upozornit již zmíněnou výzvou ty, kteří zapomněli nebo o problému nevědí. „Seznam míst, na kterých vázne dluh, musí být vystaven nejméně dvanáct měsíců. Také, pokud máme komu, posíláme dopisy - stovky měsíčně. A lidé od začátku letošního roku skutečně chodí ve větším množství a dávají věci do pořádku," chválí Jaroslav Opat.

Po roční době oznámení propadne hrobové zařízení jakožto věc opuštěná, tedy například deska a podobně, městu. To chce samozřejmě postupovat s nejvyšší úctou a pietou - žádné „divoké" rušení hrobů se tedy nechystá. „Ve spolupráci s historiky vytvoříme seznam významných lounských osobností, které jsou tu pohřbeny. Jejich hroby samozřejmě zůstanou zachovány. U ostatních v krajním případě přistoupíme k sanaci, přičemž bychom začali od těch nejstarších, o které se zjevně nikdo nestará," přemítá starosta Loun Radovan Šabata. „Je to velmi citlivá záležitost, ale musíme pohřbívat nově zesnulé a zanedlouho by nebylo kam," dodal. K jakým krokům bude muset město přistoupit záleží především na tom, kolik pozůstalých se odhodlá rodinné záležitosti vyřešit.

Technická správa má také konkrétní čísla ze spádových obcí Brloh a Nečichy. Ani tam není situace lepší. Na konci letošního roku by ovšem mohla být celková čísla přece jen citelně přívětivější.

Situace na hřbitovech v Lounech a spádových obcích

Hrobových

míst

Placených

hrobů

Pohřbených

lidí

Nezaplacených

s nájemcem

Nezaplacených

bez nájemce 

Plátce zemřel

Hlavní hřbitov

v Lounech

4489 1831 14 187 1217 1251 124

U Nejsvětější

Trojice 

569 68 1447 85 370 18

u kostela 

sv. Petra

291 181 522 86 5 3
Brloh 289 22 280 75 95 1
Nečichy 50 18 187 22 6 0
Celkem 5688 2120 16 623 1485 1727 146

Rozdíly v součtech - celkově 210 míst, tvoří hrobová místa, kde jsou zavedené karty s číslem,ale je tam buď málo místa, nebo tam nikdy hrob nebyl.

Údaje jsou aktuální k 31. 12. 2011.
Zdroj: TSM Louny