Už počtvrté se vydali jezdci na Hubertovu jízdu z Opočna. Stalo se tak v sobotu 5. října. Desítky koní jely přes Touchovice a Hořany, proběhla také volba nejsympatičtějšího koně. Letos se tohoto ocenění dočkala klisna Vendulka v sedle s MVDr. Milanem Klečkou. 

Na akci se sešly desítky diváků a více než pětadvacet jezdců z Bezděkova, Cínovce, Hřivic, Lenešic, Ročova, Skupic a Touchovic. Tradiční zvukovou kulisu zajistili Křivoklátští trubači. Pro děti bylo na prostranství u sokolovny připraveno například svezení na poníkovi, lov ryb a další atrakce. 

(hd, oo)