Nadcházející sobota - 24. října 2015 - bude ve Skupicích u Postoloprt patřit především koním. Stěžejní akcí dne je Hubertova jízda, která povede terénem okolo Skupic.

Slavnostní zahájení s fanfárami lesních rohů Jaromíra Laksy a stužkování proběhne od 10 hodin před Statkem Pohoda právě ve Skupicích.

V době, kdy jezdci na koních odjedou, bude na Statku Pohoda probíhat zajímavý koncert. Hrát budou dva orchestry The Blueberries Jana Stehlíka a Twisty VoIs Jitky Sedláčkové ze ZUŠ Louny. Se svým programem vystoupí také Senior klub Louny - Pomoc bližnímu.

Dílny, soutěže, zábava

Zároveň od 10.30 hodin budou probíhat dílny pro děti, tentokrát bez rodičů, a to dílna výtvarná, taneční, hudební a literárně-dramatická. Dílen se budou moci zúčastnit všechny děti, které přijdou hned na jejich začátek. Účastníci na závěr společně všem přítomným rodičům a návštěvníkům předvedou, co se v dílnách naučili. Občerstvení zajišťuje Restaurace u Kaiserů Lenešice.

Po dvanácté hodině se všichni přesunou na pole u hřiště, kde bude probíhat asi do 14 hodin soutěžní klání koní. Pro diváky to bude určitě zajímavá podívaná, o čemž svědčí různorodost a zajímavost připravených soutěží. Soutěžit se bude například v dostihu, v jízdě zručnosti, ve vlaječkovém závodě, srážení chocholů ve slalomu, v kavaletách a rolandu.

Diváci také uvidí křest malého hříbátka, které se narodilo 23. září. A jeho jméno může navrhnout každý: bude totiž vybráno právě z návrhů diváků.

Sraz jezdců a zápis startujících koní bude probíhat ve Skupicích za Statkem Pohoda v době od 9 do 10 hodin. Přihlášky koní s jezdcem do soutěže přijímá chovatelka koní Líba Smetková například na liba.smetkova@seznam.cz nebo na telefonu 606 356 353. Spolu s přihláškou je nutné doložit zdravotní způsobilost koně potvrzenou veterinářem.

Nyní je již přihlášeno deset koní a organizátoři očekávají přítomnost celkem asi 25 koní, takže se bude na co dívat.

Zajímavé setkání pod názvem Den koní a dětí připravují skupická chovatelka koní Líba Smetková spolu se Základní uměleckou školou Louny, občanským sdružením Stopy, o.s. a společností Hydroclar,s.r.o. za podpory Ústeckého kraje. Přijďte se podívat, rádi vás uvidíme!

Jindřiška Riedlová