Husitské náměstí se promění zásadně, práce mají probíhat od května do září. Uprostřed středového prostoru projektanti navrhli kašnu ve tvaru kalichu se čtvercovou nádrží s odkazem na název náměstí. Dalším výrazným prvkem bude atrapa studny s pumpou. Osadí se lavičky, odpadkové koše, vysadí se vzrostlé stromy, vztyčí sloupy nového veřejného osvětlení.

Na náměstí se vyznačí třicítka parkovacích stání pro auta, počítá se s podzemními kontejnery na separovaný odpad. Celý prostor včetně vozovky k železnému mostu přes Ohři se nově vydláždí.

close Mapka uzavírek na Husitském náměstí v Žatci. info Zdroj: Město Žatec zoom_in Mapka obížděk a uzavírek na Husitském náměstí v Žatci.