Desítky starých bříz a keřů byly odstraněny v Husově ulici v Žatci. Místo nich byly v téže lokalitě vysazeny nové. Zásahu předcházely stížnosti lidí z paneláků v kopci pod poliklinikou a zhruba dvouleté jednání s radnicí.

„Na odbor životního prostředí se obraceli obyvatelé panelových domů a chtěli vyřešit několik problémů týkajících se zeleně. Trápilo je především stínění stromů, pylové alergie a narážení větví do nově opravené fasády,” uvedla pro Deník Kateřina Podaná, pracovnice úseku ochrany přírody z odboru životního prostředí Městského úřadu Žatec.

Město tedy nechalo vypracovat projekt úpravy celého prostoru. Ten prošel velkými změnami na přelomu října a listopadu. „Byly odstraněny staré porosty bříz, jalovců čínských, různých jehličnanů a také růží. Namísto nich byly plošně vysazeny jiné skupiny okrasných keřů a byly doplněné pěti stromy tvořícími linii,” upřesnila Katka Podaná.

Projekt byl podle ní koncipován tak, aby bylo prostranství hustě osázeno barevnými odrůdami keřů a aby v budoucnu odpadla městu starost o sekání trávníků. Odborníci navrhli použít rovněž takový druh stromů, jejichž maximální výška je 4 metry. Tím pádem nebudou lidem omezovat přístup slunečního svitu do oken.

Výměna zeleně a související práce stály necelých 300 tisíc korun. Více než polovinu z této částky, 161 tisíc Kč, poskytla Nadace ČEZ v grantovém řízení projektu Stromy 2011. Zbytek uhradilo město Žatec ze svého rozpočtu.

„Chtěla bych poděkovat Nadaci ČEZ za poskytnutí nadačního příspěvku, všem pracovníkům, kteří se podíleli na kácení, úklidu a výsadbě dřevin, a také všem obyvatelům uvedených domů za trpělivost během uvedených prací,” dodala Kateřina Podaná.