Tradičně, až v prvních měsících nového roku a ne v závěru předchozího, jako všude jinde, aby věděli, jaké peníze dostanou ze státní kasy a svůj rozpis nemuseli tolikrát měnit, schvalují podbořanští zastupitelé rozpočet pětitisícového města. Stalo se tak i letos, městští poslanci odsouhlasili výdaje pro rok 2015, dvacet čtyři milionů z městské pokladny půjde do investic.

Celkové výdaje pro rok 2015 jsou schváleny ve výši 128 milionů korun, příjmy jsou plánovány na 103 milionů. Schodek 25 milionů korun má letos v Podbořanech pokrýt přebytek z let minulých.

Loni ušetřené peníze se utratí v letošním roce

„Dbáme vždy striktně na to, aby náš rozpočet nebyl v mínusu, aby byl vyrovnaný. Bude tomu tak i letos. Nemáme žádné dluhy, ani mít nebudeme. Loni jsme ušetřili 25 milionů, letos je tedy zapojíme do rozpočtu," komentoval schválený rozpočet Radek Reindl, starosta města.

Kromě zajištění svozu odpadu, provozu škol a školek, běžné údržby a oprav, kromě kulturní činnosti nebo sociálních služeb podbořanští městští poslanci schválili také plán investic pro letošní rok. Těch nakonec může být i více, pokud se radnici podaří získat nějaké další dotace. „Chceme pokračovat v přípravě dalších parcel v kasárnách. Je o ně velký zájem, v posledních letech v Podbořanech vznikly desítky nových rodinných domů, dalších jedenáct parcel proto chceme nabídnout i letos. Opravovat chceme přístavbu kulturního domu, stav tam je špatný. Na kompletní rekonstrukci celého kulturního domu zatím nejsou finance, ale v budoucnu bychom ji rádi také realizovali," vypočítává plánované investice Reindl.

„Pokračovat budeme také v revitalizaci lokality Na Kopci, v odvodnění a plynofikaci, dokončena by měla být rekonstrukce ulice Kpt. Nálepky, plánujeme nový svozový dvůr," pokračoval ve vyjmenovávání nejdůležitějších akcí pro letošní rok podbořanský starosta.

Nejvíc peněz půjde do regenerace ulice Kpt. Nálepky

Podívejme se na investovaných 24 milionů korun trochu podrobněji. Regenerace ulice Kpt. Nálepky, která se v Podbořanech řeší už několik let, radnice měla několik petic proti, několik pro, tahanice byly kolem stavebního povolení a loni nakonec v anketě lidé rozhodli, že opravu chtějí, má stát 4,1 milionu korun. Upravena mají být parkoviště, dětské hřiště, zeleň, lavičky.

Za propojku ulic Švermovy a Na Barborce zaplatí radnice zhruba milion, za rekonstrukci přístavby kina 150 tisíc. Půl milionu korun je vyčleněno na stěhování problematického skateparku z areálu Tatranu, kolem půl milionu je určeno na projektové dokumentace na přestavbu bývalé ubytovny v lokalitě Barborka na byty a dům služeb. Odvodnění lokality Na Kopci má stát 2,3 milionu, 1,4 milionu plynofikace. Pokračovat má revitalizace Hluban za 2,5 milionu a Buškovic za 3,1 milionu. Nový svozový dvůr, jenž má vzniknout v areálu bývalých kasáren v hale Prote a město na něj bude čerpat dotace, má stát 2,1 milionu korun.

V Podbořanech jako každý rok zastupitelé na konci roku schvalují pouze rozpočtové provizorium, rozpočet pak potvrzují tradičně až v prvních měsících dalšího roku. Vědí tak, jaké budou příjmy od státu a nemusí rozpočet v dalším průběhu roku tolikrát měnit. Navíc jim toto opatření v ničem nebrání, sice nemohou startovat žádné investice, ty se ale stejně v zimních měsících nezačínají. Podbořany takto ale postupují jako jediné město v regionu, ostatní takovou praxi nemají.