Město Žatec nechalo na jaře opravit střechu na části porodnice. Část peněz, které z této investice zbyla, město využije na další opravy v nemocnici a také na pořízení sněhových zábran na střechu bývalých papíren. V obou případech jde o 190 tisíc korun.

Opraví se část oplocení nemocnice, konkrétně 70 metrů v Malínské ulici. Plot je tam v havarijním stavu, musí být zbourán a na jeho místě vyroste jiný.

V případě papíren, kde je depozitář muzea, se osadí na střechu dvě stě metrů sněhových zábran, aby sníh nepadal na ulici.