Město Žatec bude moci dát letos do rekonstrukcí ulic, úprav ve školách a oprav dalšího svého majetku víc peněz, než původně plánovalo.

Díky vyššímu výběru daní skončilo jeho hospodaření za rok 2010 s přebytkem 36,6 milionu korun a část těchto peněz půjde na investice. Rozhodli o tom zastupitelé na březnové schůzi.

V Žatci se v současné době opravuje stadion Mládí, dokončuje Chrám chmele a piva, rozšiřuje domov pro seniory a začíná s přestavbou koupaliště.

Tyto akce spolknou letos a v příštím roce většinu peněz v rozpočtu města vyčleněných na investice. Na ostatní akce mělo jít letos jen sedm milionů korun, díky přebytku hospodaření z loňského roku to bude o 25 milionů víc. Dohromady tedy 32 milionů korun. „Z této částky zastupitelé rozdělili na konkrétní akce 11 milionů, zbytek, tedy 21 milionů korun, zůstal zatím nerozdělený a bude čerpán na základě potřeby v průběhu roku,“ sdělil Jan Novotný, místostarosta města.

Investice v Žatci

- město Žatec letos investuje hlavně do oprav stadionu Mládí, projektu Chrámu chmele a piva, rozšíření domova pro seniory a přestavby koupaliště
- další peníze půjdou do zateplení a výměny oken na poliklinice, ZŠ Jižní a MŠ Alergo
- na menší investice je 32 milionů


Ze zmíněných 11 milionů korun půjde největší částka, tři miliony, na rekonstrukci chodníků v Písečné ulici. Na výměnu oken v mateřské školce ve Fügnerově ulici je pamatováno částkou 2,7 milionu korun. Rovný milion by měl jít na opravy hradeb v Nákladní ulici. Částky kolem půl milionu korun jsou připravené na opravu střechy budovy městského divadla a úpravy plochy u gynekologicko – porodnickém oddělení v nemocnici.

Zbylé tři miliony jsou určeny na zaplacení projektových dokumentací na různé stavební akce, například na rekonstrukce rozvodů vody ve školce a škole na Jihu a opravy střechy na škole v Komenského aleji.

Část peněz z přebytku loňského hospodaření, konkrétně pět milionů, půjde do rezervního fondu města, který se tím navýší na 8,7 milionu.