V Žatci se chystají milionové investice do tří ze čtyř základních škol ve městě. Mají zlepšit podmínky pro výuku žáků, zároveň se počítá se zřízením bezbariérových přístupů do škol a úpravou venkovních prostranství.

Úpravy se mají dotknout ZŠ Komenského alej, Petra Bezruče a náměstí 28. října, školy připravily projekty za několik milionů korun. Požádaly na ně o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Příslib dotací bude klíčový

„Dotace může činit až 85 procent nákladů, zbytek by uhradilo město. V každém případě bude nutné projekty ze strany města zafinancovat celé, teprve pak bude proplacena případná dotace," sdělila Zdeňka Hamousová, starostka města. Pokud ale školy se svými žádostmi o dotace neuspějí, z projektů zřejmě sejde.

Ilustrační fotoZŠ náměstí 28. října chce za 6,7 milionu korun modernizací dvou učeben na multifunkční prostory podpořit výuku informačních technologií a cizích jazyků. „V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám učeben, nakoupí se nový školní nábytek a nová technika," sdělila Jana Hassmanová, ředitelka školy. Zároveň se má zvýšit kapacita internetového připojení celé školy. Ta zároveň plánuje nákup schodolezu, díky kterému se handicapovaný žák dostane do všech učeben školy. V rámci projektu se připravuje také úprava prostor zanedbané školní zahrady, která má sloužit jako učební a odpočinkový prostor.

Podobné plány v ZŠ P. Bezruče

Podobný projekt za tři miliony korun připravila i druhá škola v žateckém Podměstí - ZŠ Petra Bezruče. „V rámci projektu chceme zrekonstruovat naši dnes už zastaralou počítačovou učebnu na víceúčelovou učebnu pro výuku informačních technologií a cizích jazyků," vysvětlila Zdeňka Pejšová, ředitelka školy. I v tomto případě má v rámci projektu dojít na nákup schodolezu a úpravám venkovních prostor u školy pro venkovní výuku.

Čtěte také: Žatec chystá řadu investic, jen na projekty dá pět milionů

Nejrozsáhlejší projekt zpracovala ZŠ Komenského alej, předpokládané náklady se v jejím případě očekávají ve výši 8,1 milionu korun.

Škola by ráda upravila své odborné učebny a nakoupila pro ně nové vybavení. „Jde o cvičnou kuchyň, dílnu, přírodovědnou učebnu a učebnu cizích jazyků," sdělil Zdeněk Srp, ředitel školy. Ta v rámci projektu počítá rovněž s úpravami venkovních prostranství a také s bezbariérovými přístupy pro svou druhou budovu.

Žádostí je mnoho

Zda zmíněné školy dotace obdrží, není vůbec jisté. Ministerstvo pro místní rozvoj, které minulý týden ukončilo příjem žádostí, zaznamenalo z celé ČR o dotace velký zájem. Požadavky jsou pětinásobně vyšší, než je připravená částka na dotace.

„Nyní začne pečlivý proces hodnocení všech předložených projektových žádostí, z nichž budou financovány jen ty nejkvalitnější," řekla ministryně Karla Šlechtová.