V seriálu Jak jsme žili na Lounsku a Žatecku přinášíme archivní snímky z obcí Ústecka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

V dalším díle našeho seriálu se podíváme do historie Sokola Telce.

K důležitým organizacím v minulém století patřil na české vesnici, např. V Telcích na Lounsku, Sokol. TJ Sokol Telce vznikl roku 1910 v hostinci Františka Sochora. Přihlásilo se 36 mužů a starostou byl zvolen Václav Zázvorka, místostarostou Antonín Lanc, náčelníkem Hynek Husák. Cvičení začala hned v dubnu, nákup tělocvičného nářadí zajistily výtěžky z představení ochotnického divadla a tanečních zábav. Velká sláva provázela vznik samostatného státu. Dne 28. října 1918 uspořádal Sokol v Telcích průvod za zpěvu národních písní. V květnu 1925 položili telečtí sokolové základní kámen své sokolovny. Již 12. července byla sokolovna, na jejímž průčelí se skvělo: „Zdráv-li Sokol, zdráva vlast!“, slavnostně otevřena. Od roku 1927 probíhaly maškarní plesy – šibřinky. Telečtí sokolové se účastnili všech sletů v Praze. Za války Němci činnost organizace zakázali. Po roku 1945 byl Sokol obnoven a za socialismu převeden do Československého svazu tělesné výchovy. Stále však zůstával obdivuhodně činný. Plný návrat k slavné tradici umožnil listopad 1989, kdy se obnovy ujal Antonín Lanc. Členové TJ Sokol Telce cvičili na třech novodobých sletech. Sokolové pořádají pravidelné cvičení, plesy a sportovní akce. Fota z webových stránek otištěna s laskavým svolením TJ Sokol Telce.                                                                             

Připravila: Květa Tošnerová 

Příště se podíváme do obce Deštnice.

 

Prohlédněte svá alba
Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi. Každý týden se budeme věnovat jedné obci, jednomu městu, případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky vašich rodičů či prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené, ze školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola, pionýrského tábora, brigády, nebo jen tak z posezení v hospodě, můžete posílat na adresu chomutovsky@denik.cz.

K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte napsat i základní informace – co nebo kdo na nich je, kdy a kde a podobně. Uveďte také jméno jejich autora či majitele, který je redakci poskytl.