V seriálu Jak jsme žili na Lounsku přinášíme archivní snímky z obcí Lounska, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

K obdivuhodným organizacím bezesporu patří Tělovýchovná jednota Sokol Hřivice. Založena byla 21. prosince 1913 , přihlásilo se 32 mužů, z toho dva z Markvarce, dva z Konětop, dva z Touchovic, 16 dorostenců a 21 žáků. Se cvičením se začalo hned v lednu 1914 na sále Blechova hostince. V květnu 1933 započala výstavba sokolovny, přičemž celkový náklad na stavbu objektu činil 126 240 Kč.

V sobotu 14. července roku 1934 byla sokolovna otevřena a od té doby se zde cvičilo a odehrávaly se rozličné kulturní akce. Roku 1924 byl na popud tělovýchovné jednoty na návsi postaven pomník padlým v 1. světové válce. Za 2. světové války byla činnost Sokola zakázána, po válce obnovena. Roku 1948 přešel Sokol pod Svaz tělesné výchovy ČSTV. Roku 1975 byla chátrající sokolovna opravena a opět se začalo s pravidelným cvičením. Členové Sokola se účastnili všech spartakiád. Roku 1990 byl Sokol obnoven. Členové nacvičovali na všechny tři slety. Pořádají letní tábor, dětské karnevaly, pouť, turistické pochody, jezdí na výlety a závody. Daří se jim naplňovat ušlechtilé poslání Sokola – totiž zvyšovat svou tělesnou zdatnost, vychovávat k čestnému jednání, snášenlivosti, demokracii, osobní skromnosti, ukázněnosti, sebevědomí a lásce k rodné zemi.                                                                                                                  

Připravila: Květa Tošnerová

Příště si připomeneme obec Sádek.

 

Prohlédněte svá alba
Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi. Každý týden se budeme věnovat jedné obci, jednomu městu, případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky vašich rodičů či prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené, ze školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola, pionýrského tábora, brigády, nebo jen tak z posezení v hospodě, můžete posílat na adresu zatecky@denik.cz.

K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte napsat i základní informace – co nebo kdo na nich je, kdy a kde a podobně. Uveďte také jméno jejich autora či majitele, který je redakci poskytl.