K velké události došlo ve čtvrtek 5. prosince večer v litoměřické Severočeské galerii výtvarných umění. Ve spolupráci s biskupstvím tu otevírali novou stálou expozici a zároveň tři významné výstavy. Na zhusta navštívenou vernisáž však nedorazil nikdo z krajského úřadu, který instituci zřizuje. Kdyby vysocí úředníci nebo politici přijeli, museli by čelit nepříjemným otázkám. Letitému řediteli instituce Janu Štíbrovi totiž kraj zatím bez udání důvodu neprodloužil smlouvu platnou do konce roku. Stejně je na tom ředitelka Galerie Benedikta Rejta v Lounech Alica Štefančíková. Sbohem má své instituci kromě dvou dlouholetých ředitelů dát také nový šéf teplického muzea Radek Spála.

Žádný z ředitelů do jednání rady ve druhé polovině listopadu neměl o odvolání signály. Úředníci je naopak informovali o chystaném prodloužení smluv. Postup radních Spálu zarazil. „Stojím si za tím, že jsem muzeum vedl dobře, kraj o tom byl informován. Jsem naprosto překvapen tím, jakým způsobem radní jednají. Je to sice v jejich pravomoci, ale takovéto rozhodnutí na poslední chvíli je nekoncepční,“ řekl Spála. Ten ještě před jmenováním ředitelem teplického muzea před dvěma lety vedl krajský odbor kultury. Konkurzy na posty dlouholetých ředitelů krajských kulturních institucí už tehdy vzbudily vlnu nesouhlasu odborné veřejnosti. Trnem v oku jí bylo především odvolání ředitelů chomutovského muzea a mostecké galerie, ta pak navíc byla sloučena se zdejším muzeem.

Ředitel litoměřické galerie Štíbr šel před dvěma roky do výběrového řízení na prodloužení funkce i se záměrem přestěhovat podstatnou část zařízení do nevyužívaného jezuitského semináře v historickém centru města. Současné kapacity už galerii nedostačují. Koupě a základní rekonstrukce pustnoucího objektu by stála skoro 50 milionů. Z toho 20 milionů ale kraj mohl získat z prodeje rekonstruovaných, avšak nepotřebných objektů galerie na lukrativních místech města. O další prostředky mohl žádat z evropských dotací.

„Koupě se měla schvalovat 20. listopadu na radě, protože už kladně prošla všemi komisemi. Místo toho mi neprodloužili smlouvu, čímž zároveň odložili koupi,“ sdělil Štíbr. Z odboru kultury mu napsali, že do rady předložili řešení o jmenování ředitelem na různě dlouhou dobu včetně na dobu neurčitou. Anebo o neprodloužení smlouvy. Tak to nakonec dopadlo, což Štíbr nechápe. „Beze zbytku jsem splnil to, co jsem prezentoval výběrové komisi, a od té doby proti mně nikdy neměli výhrady,“ ujistil.

Nová výběrová řízení

Výběrové řízení na všechny tři pozice má kraj vypsat v první polovině příštího roku. Do té doby ale mají vést provizorně instituce jejich stávající ředitelé, nebo k tomu mají někoho z jejich týmů pověřit. Štíbr i Štefančíková přitom mají velkou hmotnou zodpovědnost za tisíce sbírkových předmětů. Štíbr z tohoto důvodu okamžitě po rozhodnutí radních nařídil inventuru všech sbírek, aby po sobě nechal čistý stůl. Oba dva ředitelé také budou trvat na protokolárním předání institucí se zástupci kraje i ministerstva kultury. Podle Štíbra litoměřickou galerii kraj od té doby, co ho před dvěma lety ve funkci potvrdil, bojkotuje. „Nikdo tu nebyl, a to jsme měli 15 vernisáží za rok. A pak se mě ptají, co jsem za ty dva roky dělal,“ nerozumí. Podobně to bylo prý i v případě lounské galerie.

Teoreticky se do nového výběrového řízení mohou současní ředitelé přihlásit. O tom, zda do něj půjdou, zatím nejsou rozhodnuti. „Už jednou jsme své pozice po tolika letech s přehledem obhájili. Nebyla to léta jednoduchá. Ty instituce byly ve špatném stavu včetně obrovských problémů s objekty a umístěním sbírek. Nemáme tu práci za odměnu, odevzdali jsme víc, než na co jsme měli síly,“ zmínila Štefančíková. Ta se táže v situaci, kdy galerie vede soudní spor o zachování Pamětní síně Emila Filly a ochranu jeho umělecké pozůstalosti, jestli snaha o destabilizaci instituce a zastavení rozpracovaných projektů i soudního sporu je důsledkem nekompetentnosti, nebo přímo záměrem.

Jak Štíbrovi, tak Štefančíkové už vyjádřila podporu řada uznávaných umělců a dalších činitelů v české kultuře. Proč vlastně ke kontroverznímu rozhodnutí došlo, není jasné. Spekuluje se o diskriminaci kvůli věku u Štíbra nebo připravené „trafice“ pro někoho z dosluhujících politiků. Kraj zatím odmítl tři faktické vyhazovy komentovat. „V tuto chvíli se odvoláváme pouze na usnesení rady z 20. listopadu, kde je uvedeno, že rada bere na vědomí konec funkčního období těchto tří ředitelů a pověřuje odbor kultury vypsáním řádných výběrových řízení,“ řekl mluvčí krajského úřadu Martin Volf s tím, že další situace se bude řešit na radě v nadcházejícím týdnu. Proti šachům na postech ředitelů se chtějí samotní šéfové kulturních zařízení na odpis ozvat už na pondělním zastupitelstvu kraje.