Před 500 lety, 28. ledna 1517, zemřel humanista, spisovatel, cestovatel a diplomat Jan Hasištejnský z Lobkovic. Významný český šlechtic byl žateckým krajským hejtmanem a stál i v čele Kadaně, budování města zasvětil mnoho let.

Jan Hasištejnský působil ve službách krále Vladislava II. Jagellonského, který jeho diplomatické zásluhy ocenil povýšením do stavu svobodného pána.

Jan Hasištejnský se narodil v roce 1450 na hradě Hasištejně. Měl tři bratry: Bohuslava (humanistického básníka, prozaika a cestovatele), Mikuláše III. a Jaroslava. Věnovali se správě panství a stříbrnickému podnikání na Kadaňsku a Kutnohorsku.

Do Svaté země

V roce 1493 se Jan Hasištejnský vydal po stopách mladšího Bohuslava na poutní cestu do Svaté země. Z půlroční cesty sepsal cestopis Putování ke Svatému hrobu (1505).

Hasištejnský je pohřben v kadaňském františkánském kostele kláštera Čtrnácti svatých pomocníků, o jehož stavbu se s bratry zasloužil. Hrobka patří k nejvýznamnějším dílům severočeského kamenosochařství z období přelomu pozdní gotiky a renesance s tematikou smrti.