Až ve čtvrtém kole výběrového řízení a několika letech se podařilo státu, respektive Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), prodat polovinu rodného domu Otakara Jaroše v Lounech. Válečný hrdina se narodil v Kotěrově kolonii, dnes památkově chráněné lokalitě. Ta však už dlouhé roky upadá, domy mění svou podobu nebo jsou neobydlené.

Do prodeje šla ideální polovina domu, smlouva s novým majitelem byla podepsána už v květnu. „Součástí prodeje byl i pozemek zastavěné plochy, nádvoří a zahrada o výměře 395 metrů čtverečních," uvedl Pavel Hortig z ÚZSVM s tím, že stát nakonec získal za podíl na nemovitosti o dvou bytových jednotkách 711 tisíc korun.

Některé domy jsou neobydlené

Dům je chráněnou nemovitou kulturní památkou a je součástí ochranného pásma souboru kulturních památek v Kotěrově kolonii. To velmi komplikuje, často nemožňuje prodeje jednotlivých objektů. Některé už jsou neobydlené, jiné chátrají. Více než stoleté stavby potřebují značné investice do modernizace, přitom je nutné zachovat jejich historický ráz.

Lounská Kotěrova kolonie a rodný dům Otakara Jaroše (uprostřed)Jakákoliv pomoc unikátní, avšak upadající části Loun, však nepřichází. Například na začátku roku 2013 se na místo přijela podívat tehdejší ministryně kultury Alena Hanáková. Vedení města ji provedlo kolonií a vysvětlovalo její význam. Následná oficiální žádost o pomoc se však na ministerstvu nesetkala s kladnou odezvou. „Památek je mnoho a peněz málo," dá se shrnout odpověď. Přes nesporný architektonický význam kolonie pomalu umírá.

Unikátní kolonii rodinných domů projektoval významný architekt Jan Kotěra. Byla určena pro bydlení zaměstnanců státní železnice, myšleno bylo i na občanskou vybavenost. Původně se plánoval vznik asi 150 domů, nakonec jich v letech 1909 až 1919 vyrostla zhruba třetina, včetně dvou veřejných prádelen. Na školu, kostel, obchody nebo lázně však už nedošlo. Vilky se zpravidla vyznačují neomítnutými zdmi z pálených cihel a celá čtvrť působí spíš jako ze západní Evropy než z tehdejšího Rakouska-Uherska.