Ani po deseti měsících si občané v Kotěrově kolonii v Lounech nezvykli na změnu v dopravě v této části města. Loni na přelomu července a srpna došlo na celém území města ke zjednosměrnění šesti desítek ulic.

Radnice tím chtěla zvýšit počet parkovacích míst.

Myslíte si, že by měla být doprava v Lounech vyřešena jinak? Řekněte svůj názor v diskuzi pod článkem.

Na vedení města se vzápětí snesla vlna kritiky z několika částí města, nejvíce se ale ozvali lidé právě z Kotěrovy kolonie. Psali dopisy a petice za návrat k původnímu stavu, to se jim ale nepodařilo vynutit.

Jediné, co se změnilo, byla změna v Jarošově ulici, kde se dá jezdit obousměrně. A co je lidem hlavně trnem v oku? Je to zjednosměrnění jedné z hlavních komunikací – ulice Čeňka Zemana.

„Hlavně zjednosměrní této ulice nám uškodilo. Pokud chceme jet směrem do města, musíme objet celou kolonii a jet po Husově ulici nebo se proplétat úzkými uličkami v kolonii, kde často chybějí i chodníky. Zvlášť nebezpečného je to v ulici Dykově a Resslově, kde je školka a park. Radnice nás nechce vyslyšet. Přitom je nás většina – desítky lidí, kteří v místě bydlí,“ stěžuje si Bohdan Friede z Loun.

Starosta: Jednoduché řešení není

Radnice ovšem nyní žádnou změnu neplánuje. Případný návrat k původnímu stavu, to už vůbec ne. „V nejbližší době žádné změny nechystáme. Odvedení tranzitní dopravy od Černčic mimo ulici Čeňka Zemana hodně pomohlo. Současné řešení samozřejmě není dokonalé, trápí nás třeba určité přetěžování Máchovy ulice, ale žádné jednoduché řešení v tomto místě prostě neexistuje,“ oponuje starosta Loun Jan Kerner.

Lidem v Lounech se také nelíbí příliš mnoho značek, podle nich to přináší pouze zmatek. „Některá města upouštějí od nesmyslného předimenzovaného dopravního značení a vracejí se k základním pravidlům silničního provozu, tedy hlavně k pravidlu přednosti zprava. Radnici jsme na tento trend odstraňování značek určující přednost několikrát upozorňovali, začali s tím třeba v Holandsku. Když vyjdu před dům, napočítám patnáct dopravních značek. To je jen zmatek, nic víc! Přitom by stačilo vyhlásit klidovou zónu s maximální rychlostí třicet km/hod a některé značky odstraňovat. Umisťování zpomalovacích příčných prahů je neefektivní,“ obrátil se na redakci Milan Vařák.

Anonym srovnával starostu s Hitlerem a Husákem! (Čtěte ZDE)

Podle slov starosty se radnice snaží rušit nesmyslné značení. „Rušení značek upravujících hlavní a vedlejší silnici má určitě svůj smysl, zejména v obytných čtvrtích. Snažíme se toto řešení volit všude tam, kde je to jen trochu možné,“ říká Jan Kerner. Před několika týdny tak například zmizel les dopravních značek na parkovišti v ulici Pod Nemocnicí.

„Klidové zóny 30 jsou pro sídliště vhodné, ale v Lounech se snažíme spíše než značkami zklidňovat dopravu pomocí dopravních opatření, zužování jízdních pruhů, šikany, prahy. Jde o to, aby sám charakter silnice řidiči napověděl, jakou má volit rychlost,“ říká Jan Kerner.