Lounská radnice musela řešit poměrně vážný problém. Týkal se keřů s jedovatými plody, rostoucích u dětského hřiště v Parku generála Fajtla. Ten je v ulici 5. května, na okraji Zahradního města.

Záležitost projednávala už v červnu komise pro životní prostředí při městské radě. Ta samotná se jí zabývala na začátku srpna.

Ze zápisu z jednání zmíněné komise vyplývá, že částečná opatření byla provedena ihned při odhalení problémů. „U dětského hřiště v Parku generála Fajtla se nachází čtyři keřové skupiny v blízkosti herních prvků pro děti. Z důvodu ohlášených zdravotních obtíží dítěte byla ihned odstraněna keřová skupina v bezprostřední blízkosti skluzavky, aby nedošlo k dalším problémům," stojí v zápisu, který je veřejně přístupný na webu města. „Odstraněná skupina keřů čítala pět kusů keřů kaliny vrásčitolisté. V blízkém okolí herních prvků se nachází další čtyři skupiny keřů

v kombinaci kaliny vrásčitolisté a kaliny tušalaj," konstatují dále členové komise.

Návrh zněl na osazení místa výstražnou informační tabulí, která na jedovatost plodů keřů upozorní. Tento postup také radní v minulých dnech schválili. S realizací se počítá nejpozději do konce září.

Jedovaté kalinyKaliny jsou impozantní listnaté keře, které se pěstují zejména pro lehkou eleganci květů, zajímavé plody a v mnoha případech i pro velmi dekorativní listy. Výrazným znakem kaliny je v době květu také vůně. Plody kalin se považují za jedovaté, i když jednotlivé zdroje se v hodnocení stupně jedovatosti poměrně významně liší.