Oprava střech, fasád, vnitřních prostor, nové přípojky inženýrských sítí, restaurování maleb a štukatérské výzdoby. To je jen stručný výčet prací, které se za posledních dvacet let na zámku provedly. Ústecký kraj připravil investice za dvě stě milionů korun, z vlastních prostředků na to vyčlenil 126 milionů. Zbytek pokryly dotace, ať už z Regionálního operačního programu Severozápad nebo tzv. „norských fondů“. V současné době na zámku probíhají za 34 milionů korun opravy jeho některých prostor včetně restaurátorských prací, z tohoto důvodu bude letos pro návštěvníky uzavřen první prohlídkový okruh.

Další práce se chystají. „Brzy začnou projektové práce na statickém zajištění jižního svahu včetně opravy mostu a opravy správní budovy s předpokládanými náklady 50 milionů korun,“ sdělil Jan Nový z oddělení mediální komunikace Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Hejtmanství připravuje opravu staticky narušeného mostku vedoucího na druhé nádvoří, přilehlé parkánové zdi, ohradní zdi okolo barokní zahrady a doplnění zdi okolo šafářské zahrady v západní části svahu. V plánu je odstranění náletových dřevin, oprava a doplnění historických viničných zídek zpevňujících svah, nové cesty v jižní a východní části předhradí a osázení území vhodnou vegetací. Na správní budově je v plánu statické zajištění praskajících zdí, oprava krovu a střešní krytiny, dosluhující elektroinstalace a rozvodů vody a odpadů.

Dojde též na sanaci sklepů pod správní budovou. Počítá se se sjednocením fasád na řadě objektů. „Z parkánového příkopu bude odstraněn a vyvezen zásyp stavebního a dalšího odpadu z období hospodářského využití objektu a plochy a přilehlé sklepy budou nově upraveny pro bezpečný pohyb osob,“ stojí dále v investičním záměru kraje.

První akce letošního roku, která zároveň zahájí i návštěvnickou sezonu, jsou Velikonoce na Novém Hradě. V plánu je v neděli 31. března od 10 do 17 hodin. „Těšit se můžete na středověkou hudbu, hadí ženu, kozí tanečnici, dobové tržiště a spoustu dalšího. Návštěvníci budou mít možnost prohlídky velikonočně vyzdobeného druhého prohlídkového okruhu a vstupu na věž zdarma,“ zve správa zámku.

V sezoně je památka otevřena denně, během roku správa zámku připravuje několik větších akcí. Při květnové Novohradské pouti nebo prosincovém Adventním setkání pravidelně dorazí tisíce návštěvníků. Pak bývá problém s parkováním. Větší parkoviště chybí, auta stojí podél cest a silnic.

Problémem je absence pozemků, kde by mohlo parkoviště vyrůst. „Do budoucna bychom toto chtěli ale vyřešit. Teď vhodné pozemky nemáme, ale obec má pronajaté plochy od dráhy, které bychom chtěli získat. Až je budeme vlastnit, parkoviště na nich zřídíme,“ sdělil starosta Jimlína Vladimír Svoboda. Podle jeho slov je vedení obce za zámek rádo, díky němu je Jimlín známý široké veřejnosti. „Díky akcím na zámku nám plyne do rozpočtu i nějaký příjem, i když ne moc velký. Pronajímáme plochu před zámkem stánkařům a pouťovým atrakcím,“ dodal starosta.

Historie Nového Hradu sahá do 15. století, 2. května 1465 vydal král Jiří z Poděbrad povolení ke stavbě hradu. Po četných úpravách se proměnil na zámek, dnešní podobu má z 18. století. V 19. a 20. století sloužil hospodářským potřebám místního velkostatku, v roce 1947 zámek přešel do majetku státu. Část areálu využívalo od roku 1953 místní jednotné zemědělské družstvo, dochované interiéry byly vystaveny destrukci kvůli jeho hospodářskému využití. Od roku 1964 je zámek chráněn jako kulturní památka.

Ze správy Okresního muzea v Lounech přešla pod Ústecký kraj, od 1. ledna 2012 je zámek Nový Hrad jeho příspěvkovou organizací. Návštěvníci mohou na zámku vidět jeho interiéry, sklepení, hospodářské zázemí, vystoupat na jeho věž nebo se projít po nádvořích a barokní zahradě.

Mohlo by vás zajímat: Pěsti, kopy do hlavy, ponižování. Policie v Žatci hledá dětské rváče z videí

Zdroj: Instagram/Deník