Oficiálně byla jednotka SDH Jimlín založena 1.5.1894, kdy byly schváleny stanovy. Podnět k založení sboru dal Antonín David , rolník z č.p. 8, který byl starostou Jimlína a také prvním starostou sboru. Roku 1893 zakoupila obec stříkačku, tehdy nejmodernější. Koupě nové stříkačky byla hlavním podnětem k založení sboru. Sbor měl 15 činných mužů, 8 zakládajících a 37 přispívajících členů.

Kromě pravidelných  praktických i teoretických cvičení pořádali hasiči divadelní představení, výlety, plesy, masopusty,  drželi stráž při plesech a tancovačkách. Během prvních deseti let své existence dobrovolní hasiči zasahovali u tří požárů místních a patnácti v okolí. Pomáhali při povodni v roce 1902, kdy se rozlil potok.

U kapličky v Jimlíně je pomník věnovaný obětem 1. svět. války. O jeho vybudování se v roce 1925 zasloužili jimlínští hasiči. Uspořádali sbírku mezi místními občany,  věnovali vlastní našetřené prostředky a na pomník  přispěla i obec. Lounský sochař pan V.  Hartman vytvořil sousoší, které je osazeno na kamenném soklu s deskou, do níž jsou vyryta jména  jimlínských válečných obětí.

Dobrovolní hasiči byli důležitou a výraznou součástí i společenského života v obci. Pamětníci dodnes vzpomínají na vyhlášené hasičské plesy. Pořádání plesů i dalších akcí bylo vždy přínosem i pro hasičskou kasu. To se bohužel nedá říci v současnosti. Jimlínští hasiči pořádají pravidelně Josefovskou zábavu s bohatou tombolou, návštěvnost rok od roku klesá a  tržby stěží pokryjí náklady.

V roce 1969 se hasiči rozhodli vybudovat novou požární zbrojnici s bytem pro velitele. Na stavebních úpravách čp. 5 v Jimlíně odpracovali v následujících letech přes tisíc brigádnických hodin ročně. V roce 1975 při Novohradské pouti slavnostně otevřeli novou zbrojnici a dodatečně oslavili 80. výročí založení sboru. O hasičskou zbrojnici  však přišli po roce 1989, kdy byl objekt navrácen původnímu majiteli.
Nyní jsou v obci dvě jednotky SDH a obě jsou aktivní.

Obnova činnosti začala v roce 2004

K výrazné obnově činnosti jimlínské jednotky došlo v roce 2004 a od té doby se rozvíjí. Hasiči se věnují především požárnímu sportu, z počátku se účastnili závodů jen v okolí. Získali zkušenosti a když se jejich výkony zlepšily, zkusili to na Krušnohorské lize. A úspěch se dostavil. Aby mohli pravidelně trénovat, přišli s myšlenkou vybudovat si vlastní hasičské hřiště. Vyhlédli si obecní pozemek u rybníka v Jimlíně, který ležel ladem. Stálo to hodně práce; pan Václav David, zemědělec a hasič v jedné osobě, pomohl technikou a ze zarostlého pozemku „se vylouplo" pěkné hřiště. Ze starých stavebních buněk si vytvořili potřebné zázemí i místo pro občerstvení návštěvníků.

Přijďte se podívat, třeba právě hned v sobotu 2. srpna dopoledne! Na hasičském hřišti  budou probíhat závody o pohár starostky Obce Jimlín, které jsou součástí oslav 120 let od vzniku jednotky SDH v Jimlíně. Následovat potom budou celodenní oslavy na Novém Hradě se začátkem zhruba od 12 hodin.

Hasiči patřili a stále patří k výrazným spolkům v obcích. Nejinak tomu je i v Jimlíně. Ve své 120leté historii zažívali období velké aktivity i léta, kdy byla činnost v útlumu. Dnes má jednotka Sboru dobrovolných hasičů celkem 21 členů, z toho je 10 aktivně činných. Nestarají se jen o své hřiště, kde trénují na závody. Pomáhali i při opravě chodníku u školy v Zeměchách, nebo vyčistili potok v Jimlíně. Jsou každoročně spolupořadateli dětského dne. Účast na hasičských závodech je však prioritou. A že se jejich výkon stále zlepšuje, to je vidět i na umístění v žebříčku Krušnohorské ligy, kde se drží v první desítce.

Poděkování všem členům a pomocníkům

Závěrem bychom touto cestou chtěli poděkovat dlouholetým členům jednotky za jejich práci. Dnešní mladší generace úspěšně navazuje na jejich zkušenosti.  Za všechny jmenujme ty, kteří jsou  členy jednotky SDH Jimlín nejdéle. Pan Jaroslav Vondráček (je členem 48 let) Antonín Pešek (členem   46 let), Václav David (členem 45 let) a Miroslav Kučera (členem 45 let a z toho 25 let ve funkci starosty jednotky).

Poděkování patří i místním podnikatelům z Jimlína a Zeměch, kteří podporují činnost hasičů,  a v neposlední řadě  Obci Jimlín, která je zřizovatelem jednotky a finančně ji zaštiťuje.  Přejeme hasičům Jimlína hodně zdaru v jejich práci, úspěchy na hasičských závodech a také nové mladé aktivní členy.         Miroslav Kučera, Jana Mikovcová