Ani úředníci, ani politici, jak se nedávno stalo v jiných městech regionu, nebudou v Podbořanech navrhovat jména novým ulicím. Lokalitu bývalých kasáren, kde rychle rostou nové a nové domky, pojmenují lidé v anketě.

O vypsání veřejné ankety rozhodli podbořanští zastupitelé na svém dubnovém zasedání. „Anketu vypíšeme co nejdříve. Jde celkem o osm nových ulic. Dvě už jsou, další pomalu vznikají a budou vznikat, je potřeba je pojmenovat," uvedl starosta Podbořan Radek Reindl.

Podobně postupují v Podbořanech při hledání nových uličních názvů už tradičně. „Nedávno jsme takto pojmenovávali například ulici Mariánskou, také tam se lidé mohli vyjádřit v anketě. Lidé z Podbořan budou těmi ulicemi procházet, žít tam, mohou si proto říct, jak by se měly jmenovat," řekl Reindl.

Jména po vojácích?

Několik návrhů už padlo. Například v listinách pro zastupitele byly návrhy jako V Kasárnách nebo Tankového pluku. Část veřejnosti si totiž myslí, že by nové ulice měly mít nějaký vztah k armádě, když vznikly na místě bývalých kasáren. Jsou ale i jiné názory. „Některým lidem se nelíbí armádní a válečná pojmenování. Uvidíme, rozhodne demokratická anketa, každý může navrhnout a vyjádřit svůj názor. Mně se třeba líbí Rubínová. Máme u Podbořan vrch Rubín a žádnou takovou ulici," přidala další, tentokrát nevojenský návrh zastupitelka Jana Šipošová.

V bývalých kasárnách v Podbořanech už se staví několik let, parcely tam začaly vznikat poté, co je město získalo v roce 2007 od armády po dlouhých restitučních sporech a začalo je přetvářet na zónu pro bydlení. Vojáci opustili kasárna v Podbořanech už v roce 2004. Na přeměnu zóny, demolice a budování inženýrských sítí, se daří městu získávat státní dotace.

O parcely v lokalitě je velký zájem, vždy, když je město nabízí, jsou rychle rozprodané. Vzniklo tam už několik desítek domů. Nyní musí město nové ulice pojmenovat, jména bude navrhovat v anketě veřejnost, zastupitelé poté budou názvy schvalovat.