V Lounech nastoupil do funkce nový zastupitel Josef Frolík. V pondělí 12. listopadu složil předepsaný slib a hned se ujal práce jako člen sboru na veřejné schůzi zastupitelstva města.

J. Frolík zaujal místo o MUDr. Ivo Lošanovi (Unie pro sport a zdraví), který se mandátu v říjnu bez udání důvodu vzdal.