Součástí povolení je i kácení vrostlých kaštanů, které se nacházejí podél silnice u bývalé šroubárny a tamních obytných domů. K zemi jich padnou dvě desítky. Menší stromy z pozdějších výsadeb se přesadí jinam.

V ulici se následně vymění vodovodní potrubí v délce téměř sedmi set metrů, celková délka kanalizačních stok určených k výměně je šest set metrů. Následovat má rekonstrukce povrchů chodníků a silnice včetně jejího rozšíření ze strany města, v letošním investičním rozpočtu si na to vyčlenilo 21 milionů korun.

Součástí přeměny bude i výměna veřejného osvětlení a sadové úpravy včetně výsadby nových stromů. Počítá se s platany.