Další kácení vzrostlých stromů se připravuje v Lounech, tentokrát v Lidické ulici. Ta vede souběžně s hlavním průtahem od autobusového nádraží k objektu někdejšího Telecomu. V místě bude provedena náhradní výsadba do městské zástavby vhodnějšího jinanu.

„Kořeny lip začínají lézt pod sousední budovu a poškozovat ji. Navíc ani podle dendrologického posudku nejsou bohužel ty stromy v pořádku," vysvětlil Radovan Šabata, starosta města.