„Hlavně ze začátku, kdy roušky nebyly, jsme šili pro všechny okolo. Dávali jsme je do TESCO, hasičům, Maltézské pomoci, ale třeba i pro brigádníky na chmele,“ vysvětlila ředitelka Kamaráda-LORM Andrea Rábová. O šití roušek se starali hlavně pracovníci, kteří přišli o svou pravidelnou činnost kvůli uzavření stacionáře či terapeutických dílen.

Personál, který se stará přímo o pobytové klienty, vstoupil do dobrovolné karantény. „Možnost nákazy jsme tím omezili na minimum. Jsem velmi šťastná a vděčná, že jsme nakonec odstranili i to jediné riziko, a to při střídání personálu mezi čtrnáctidenními turnusy. Za to musím poděkovat paní doktorce a paní hygieničce,“ zdůraznila A. Rábová.

Galerie plánuje prodloužit výstavu malíře Nováka
Lounská galerie plánuje prodloužit výstavu malíře Nováka

Když totiž mělo dojít ke střídání personálu u klientů, požádala ředitelka o otestování na koronavirus. Pracovníci jeli na odběr do Chomutova a hygienici jim pak kvůli urgentnímu požadavku sdělili výsledky tak rychle, aby nová směna mohla vystřídat tu předchozí u klientů. Díky tomu měli všichni jistotu, že ani nový personál nemůže klienty nakazit.

Na příkladu Kamaráda-LORM je navíc vidět, jak výborně začala fungovat solidarita mezi žateckými občany a organizacemi. Lorm šil roušky pro jiné, zatímco jemu přišla pomoc zase z jiné strany. Žatečtí skauti, kteří na 3D tiskárně vyráběli ochranné štíty pro zdravotníky v nemocnici, jich několik dodali i do Lormu. Ten pak dostal další štíty ještě od Sedmikrásky. 

Tomáš Kassal