Přechod Hora svatého Šebestiána, ke kterému byla nedávno otevřena zcela nové silnice z Chomutova, je otevřen pouze pro regionální kamionovou přepravu, nikoliv tedy pro tranzitní, jak nedávno uvedlo Ředitelství silnic a dálnic. „Chybná informace z Ředitelství silnic a dálnic, že tato nově zprovozněná komunikace umožní veškeré kamionové dopravě projíždět přes hraniční přechod Hora sv. Šebestiána, způsobuje, že policisté na přechodu jsou nuceni některé kamiony vracet zpět,“ uvedla Eva Hauková, mluvčí Cizinecké a pohraniční policie Ústí nad Labem.

Úprava provozu na hraničním přechodu podléhá podle ní rozhodnutí česko-německé expertní komise a následnému předání nót. „K předání nót do současné doby zatím nedošlo, proto provoz na tomto hraničním přechodu zůstává nezměněný,“ dodala. Na Chomutovsku byla otevřena zcela nová silnice k hranici s Německem, která naváže na budovanou čtyřproudovou silnici R7 Praha – Louny – Chomutov. „

Do Chomutova bude postavena rychlostní silnice R7, dále se vzhledem ke složitému horskému terénu na trase od Chomutova po Horu svatého Šebestiána jedná o moderní dvoupruhovou silnici se stoupacími pruhy a pruhy pro klesání. Trasa vede jak rovinatým terénem tak hornatou krajinou a překonává výškový rozdíl 365 metrů,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfred Brunclík.

Nový úsek silnice I/7 nejenom, že nahradil naprosto nevyhovující starou trasu, ale v budoucnu zprovozní i hraniční přechod do Saska veškeré kamionové dopravě. To umožní další rozvoj nově budovaných továren v průmyslové zóně Triangle u Žatce, které počítají s vývozem části produkce na západní trhy. Na druhou stranu to může znamenat příliv kamionů na silnici Praha – Chomutov na Lounsko a Žatecko, což do doby dostavby R7 přinese zvýšenou dopravní zátěž.