Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí v nejbližších dnech plánovanou rekonstrukci kanalizace v lounské Bezručově ulici.

Práce vyjdou na zhruba 10 milionů korun a mají skončit v srpnu.

„Zahajovaná investiční akce naší společnosti přispěje v této městské lokalitě s přibližně 230 obyvateli k bezporuchovému odvádění splaškových vod na místní čistírnu odpadních vod,“ uvedl Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

„Současná betonová kanalizace o průměrech 500 a 600 milimetrů v Bezručově ulici je napojena na sběrnou stoku v Husově ulici a odpadní vody jsou odváděny na čistírnu odpadních vod v Lounech. Kanalizace v Bezručově ulici je v nevyhovujícím stavu, vlivem stáří vykazuje značný stupeň koroze s trhlinami,“ uvedla Dagmar Haltmarová, tisková mluvčí SVS.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně potrubí v celkové délce zhruba 400 metrů a k rekonstrukci veřejných částí 38 přípojek v souhrnné délce 238 metrů. Bude opět použito betonové potrubí. „Dále bude vybudováno osm kanalizačních šachet a nová spojná šachta pro zaústění zrekonstruované kanalizace do sběrné stoky v Husově ulici,“ dodala mluvčí s tím, že nakonec dojde také na rekonstrukci povrchu komunikace nad výkopem.