V Ležkách u Lubence na Podbořansku probíhají práce na výstavbě splaškové kanalizace. Poměrně malá vesnice se může těšit na moderní kanalizaci s čističkou odpadních vod díky vysoké dotaci, kterou se podařilo Obecnímu úřadu v Lubenci získat.

V Ležkách žije asi 120 lidí, náklady na výstavbu kanalizace se vyšplhají na více než 12 milionů korun. Téměř devět milionu korun by měla pokrýt dotace z Programu rozvoje venkova, zbytek zaplatí ze svého obec. „Dohodli jsme se se zhotovitelem, firmou Ekostavby, že stavbu celou zaplatí a až bude hotová a přijde dotace, tak ji uhradíme. Pro nás to je výhodné v tom, že si nemusíme brát úvěr na předfinancování stavby,“ řekl starosta Lubence Bohumil Peterka.

Nyní jsou v Ležkách hotové hlavní řady, budují se čistička odpadních vod a kanalizační přípojky k jednotlivým domům. Kvůli tomu, že se jedná o tlakovou kanalizaci, bude u každého domu jímka s čerpadlem, který z ní bude splašky tlačit do kanalizace. Majitelé domů si tak budou muset hradit elektrickou energii na provoz čerpadla. „Pořád to ale bude určitě výhodnější, než platit vyvážení žumpy,“ uvedl starosta.

Kanalizace by měla být hotová letos na podzim, zřejmě někdy kolem poloviny listopadu.