"Chtěl bych oficálně oznámit svoji kandidaturu do senátu za ČSSD. Ve schvalovacím procesu jsem byl potvrzen jak krajským vedením ČSSD Středočeského kraje, tak krajským vedením ČSSD Ústeckého kraje, a tak dnes oficiálně oznamuji svoji kandidaturu.“

Těmito větami zahájil místopředseda OVV ČSSD v Rakovníku a rakovnický zastupitel Marcel Chládek své posezení s novináři.

Reagoval tím také na veřejné tajemství, že se k tomuto kroku chystá. Zásadním důvodem k tomu je fakt, že Marcel Chládek zvítězil v podzimních krajských primárních volbách, kdy o postu krajské jedničky souboje pro senát rozhodovalo třicet volitelů z Rakovnicka a šestatřicet z Lounska. Jeho vítězství nad protikandidátem dr. Emingerem poté ještě potvrdily oba krajské ústřední výbory.

Již před několika dny oznámili svoji kandidaturu na stejný post jiní dva kandidáti – současný lounský starosta Jan Kerner za ODS a starosta Blatna Václav Beneš, který kandiduje za KSČM.

Oba protikandidáty považuje Chládek za silné osobnosti a dobré politiky. „Vím, že to nebude jednoduchý souboj. Mohu oběma vzkázat, že budu tvrdým a nesmlouvavým, ale korektním soupeřem.“

Marcel Chládek odpověděl Rakovnickému deníku na několik otázek:

Co pro vás bude znamenat práce senátora, pokud vás lidé zvolí?

Pokud mi občané umožní stát se na podzim senátorem, rád by navázal ve své práci na dosavadní činnost lokálního politika. Říkám naprosto otevřeně, že do kandidatury jdu po zodpovědné úvaze a naprosto zodpovědně a s vědomím, že se ucházím o službu občanům. Chci slyšet problémy občanů a ty chci řešit.

Myslíte si, že lidé chápou význam senátu?

Dobře vím, že občané berou senát jako jakési odkladiště politiků, kam se chodí dožít do důchodu. Pokud mne zvolí, budu ve svých čtyřiceti letech jedním z nejmladších senátorů v republice a rozhodně to nebudu brát jako čekání na důchod. Druhým pohledem je pocit občanů, že ve chvíli, kdy je politik zvolen, zapomene na region, který jej do senátu vyslal. Já bych chtěl být senátorem regionu, občanů Rakovnicka a Lounska, senátorem všech lidí bez rozdílu. Senátor je tu pro ně, má znát jejich problémy, hledat a otvírat dveře k jejich řešení.

Jak vnímáte soulad práce v regionu a senátu, jde to vůbec?

Rozhodně ano, naopak si myslím, že se to vzájemně podporuje, nesmí si toho ale člověk vzít moc, aby mohl vůbec pracovat efektivně a pro věc. Jedna úloha je ta zákonodárná, kterou senátor vykonává v Praze, a druhá je ta přímo v regionu, kterou já osobně preferuji, protože tam může senátor udělat hodně dobré práce. Cítím povinnost naslouchat občanům, protože kdo jiný, než senátor nebo poslanec může prosazovat jejich názory. Vím, že změna bude těžká, ale věřím, že když naváži na svoji práci v komunální politice, že to bude ta správná cesta.

Nedávno označili Česko za stát s velkou korupcí. I ČSSD prohlašovala, že korupci potlačí, ale nějak se nedaří. Dá se podle vás s ní bojovat?

Jsem proto, aby bylo transparentně zdůvodněno, jak politik nabyl majetek, a to jak před vstupem do senátu nebo parlamentu, tak i během jeho činnosti. S tím souvisí i ochota zveřejnit své příjmy. Podle mne je politika věcí veřejnou a tedy i politik je osoba veřejná. S tím musí každý do této práce jít. A s tím souvisí i otázka korupce. Musí se stanovit jednotné podmínky, například veřejné zakázky musí všechny probíhat jako veřejná soutěž. Kontrola veřejnosti je potřebná.

Velké téma dneška je zdravotnictví. Co může politik udělat pro zlepšení situace z pohledu běžného občana?

Určitě každý ví, že jsem od samého počátku byl proti prodeji rakovnické nemocnice. Dnes je soukromá a nám nezbývá, než čekat, co bude dál. Pokud by tu skutečně nebylo dětské oddělení nebo porodnice, byl by to velký problém. Kam by rakovnické maminky jezdily rodit? Do Kladna, Hořovic, nebo rovnou do Plzně? Tíží mne poplatky u lékařů, poplatky v nemocnicích. Proč člověk, který si platí zdravotní pojištění, musí platit a naopak, proč nemá placené první tři dny nemocenské? To jsou problémy, na které bych se chtěl zaměřit.

Stále více lidí z Rakovnicka míří za prací do Prahy. Myslíte si, že je to dobrá známka pro region?

Rakovnicko může těžit ze svého rekreačního potenciálu, Jesenicka, Křivoklátska a dalších míst. Tam bych viděl šanci podpořit podnikatelské aktivity. To chci mít jako jedno ze ztěžejních témat – podporu malého a středního podnikání. Vždyť to jde ruku v ruce. Vytvoří se nová pracovní místa, lidé si vydělají a nemusí za prací cestovat. Přiznám se, jsem jedním z nich, a tak dobře vím, jaký asi mají tito lidé soukromý osobní život. Dnes jsou podle mne vytvářeny pracovní příležitosti hlavně pro tzv. námezdní dělníky. Musíme ale podporovat možnosti hlavně pro kvalifikované lidi.