Budovy a dopravníky chátrají, postupně zarůstají vegetací. Kaolin byl součástí regionu v minulosti a ještě dlouho bude, nové ložisko suroviny se začne těžit mezi Krásným Dvorem a Podbořany.

Kaolin z Podbořanska se ve velké míře využívá v několika průmyslových oblastech. Část produkce společnosti Kaolin Hlubany směřuje na export, v tuzemsku jsou největšími odběrateli porcelánky v západních a severních Čechách a společnosti vyrábějící keramické hmoty. Kaolin se využívá především pro výrobu obkladů a dlažeb, výrobu elektroporcelánu, stolního porcelánu nebo ve stavebnictví.