Lenešický okrašlovací spolek se pustil do opravy další památky. Opravuje kapličku sv. Jana Nepomuckého, která se nachází v parku u sýpky v Lenešicích.

Kaplička odkryla velké překvapení.„Když jsme koncem loňského roku plánovali rekonstrukci předpokládali jsme relativně snadný postup jako u Husovy zvonice. Velikým překvapením pro nás byla socha, kterou kaple léta ukrývala uvnitř. Jedná se o originální sochu sv. Jana Nepomuckého. Jejím autorem je patrně Jan Adam Dietz z Jezeří nebo lounský sochař František Rotter. Socha je kamenná a polychromovaná, což není u soch umístěných v kapli zcela obvyklé. Byla vyrobena po roce 1729 patrně ve třicátých nejpozději ve čtyřicátých letech 20. století. Jelikož se jedná o velice cenné dílo bylo svěřeno k restaurování Akademii výtvarných umění v Praze. Socha bude rastaurována v rámci studentského programu pod vedením prof. Siegla. Cena za její restaurování bude významně nižší než v restaurátorské dílně a navíc bude restaurována předními odborníky,“ uvedl předseda Spolku Zdeněk Plaček.

Rekonstrukce kaple má za cíl vrátit ji původní barokní vzhled.