Stát v minulých dnech převedl do majetku obce Žiželice na Žatecku barokní kapli Navštívení Panny Marie. Smlouvu o bezúplatném převodu schválilo v závěru loňského roku tamní zastupitelstvo, v minulých dnech byl převod dotažen do konce.

Poslední opravy proběhly před čtyřiceti lety

„Předmětem bezúplatného převodu byla stavba barokní kaple Navštívení Panny Marie pocházející ze začátku 18. století. Historický objekt stojí na místě původní starší kaple z roku 1660. Poslední opravy tam proběhly v roce 1970. Součástí převodu byl i příslušný zastavěný pozemek o výměře 100 metrů čtverečných," sdělil Robert Hurt z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Kaple je na seznamu kulturních památek ČR. Obec Žiželice plánuje budovu opravit, chce se pokusit na to získat dotace.

Kaple v Žiželicích je z roku 1660, na počátku 18. století byla barokně přestavěna a roku 1882 důkladně zrekonstruována. Při této rekonstrukci byla ale zničena hodnotná výmalba kopule. Další opravy byly roku 1928 a 1970. V kapli se každou první sobotu v měsíci konají bohoslužby.