Náměstí v Panenském Týnci je zase krásnější. Po loňském položení živičného povrchu tam byla letos dokončena oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého. Díky snaze úřadu městyse a pomoci sponzorů byla dokončena a předána po kompletní opravě kaplička na náměstí.

Polovinu nákladů uhradil ve svém grantovém řízení mobilní operátor T-Mobile, další peníze přidaly firmy Agro ZM Smolnice, Branded Works Praha, Lostr Louny a zbytek doplatil městys. Návštěvníci nedostavěného chrámu tak mohou obdivovat další pěknou a opravenou památku.

(šva)