Silný zápach, bahno, zarostlé břehy, nepoživatelné ryby. Takový je nynější stav rybníka v centru Radíčevsi u Žatce. Město naplánovalo jeho celkovou regeneraci, vodní plocha a její okolí se opět stanou oblíbeným místem procházek a radovánek. Zároveň má být rybník prostorem, kde žijí vzácné rostliny a živočichové.

Prvním krokem byl výlov rybníka. Vylovené kapry, líny či karase rybáři přesunuli o víkendu do řeky Ohře. Ochránci přírody v Radíčevsi při tom dohlíželi na záchranu vzácných rostlin a žab. Prázdný rybník se nyní začne odbahňovat, práce mají probíhat během podzimu.

Při výlovu rybáři nachytali do podběráků asi patnáct kaprů o velikosti přes 50 centimetrů, největší měřil 76 cm. Vedle toho se nacházeli v rybníku líni a jeden karas.

Žádná z ryb ale nebyla poživatelná kvůli velmi znečištěnému prostředí. Rybník se nečistil patnáct let. „Ryby jsme převezli do Ohře. Nejprve se ale musely aklimatizovat, proto jsme je dali do kádě, kde byla právě voda z řeky,“ vysvětlil Zdeněk Beldík, hospodář žatecké organizace Českého rybářského svazu.

Vypuštěný rybník se bude postupně odbahňovat. Město Žatec za celkovou rekonstrukci rybníka, jejíž součástí je i oprava opěrné zdi a výpustního zařízení, zaplatí 1,3 milionu korun. Část nákladů zaplatí dotace ministerstva zemědělství.

Vzácný život

close Kriticky ohrožený růžkatec ponořený info Zdroj: Tomáš Kassal zoom_in Ve vyčištěném rybníku budou dál žít vzácné rostliny a živočichové. „Nachází se tam kriticky ohrožená rostlina růžkatec ponořený a z obojživelníků skokan skřehotavý,“ popsal ochránce přírody Petr Janda, který dohlíží na to, aby růžkatec ani skokan z Radíčevsi nezmizeli ani při a po revitalizaci vodní plochy.

Konkrétně skokanovi pomůže speciální opatření, díky kterému se nebudou muset žáby nikam stěhovat. „Připravíme jim tůň, kam nastoupá voda a skokani se tam sami přesunou. Pak už se tam nebude bagrovat. Nemusíme je tedy chytat a nikam přesouvat, je to pro ně nejšetrnější řešení,“ vysvětlil Petr Janda.

Pracovat na rekonstrukci vodní nádrže se bude až do příštího roku. Je možné, že se pak znovu stane chovným rybníkem žatecké organizace, jako jím byl v minulosti.