Už to budou téměř dva roky, kdy areál spodních kasáren v Žatci vydražila lounská developerská společnost M2 Sors. Přesněji zúčastnila se dražby, ve které byla jediným zájemcem. Vyvolávací cenu stanovilo ministerstvo obrany na 39 milionů korun.

Ani po této době ale společnost M2 Sors patnáctihektarový areál na východním okraji Žatce ve směru na Bezděkov nevlastní. Prodej teď řeší ministerstvo financí.

Proč? Společnost M2 Sors uhradila druhou část kupní ceny se zpožděním. „Z tohoto důvodu byla firmě M2 Sors vystavena penalizační faktura na úhradu smluvní pokuty za opoždění platby. Společnost požádala ministerstvo obrany o prominutí dluhu. To zpracovalo návrh dohody o jeho prominutí a postoupilo jej k dalšímu řízení na ministerstvo financí,“ uvedl Jiří Štábl z tiskové služby ministerstva obrany.

„Žádost teprve v těchto dnech dorazila na ministerstvo financí, bude následovat klasický schvalovací proces. Jeho délku nelze předjímat,“ sdělil Radek Ležatka z tiskového oddělení ministerstva financí.

Budoucí využití nekomentují

Pokud ministerstvo financí tuto dohodu schválí, teprve pak bude moci dojít k podání návrhu na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a faktickému prodeji kasáren.

Společnost M2 Sors, dokud se nestane majitelem kasáren, se nechce k jejich dalším osudu vyjadřovat. Co s nimi ale zamýšlí, napovídá její žádost o změnu územního plánu, kterou v závěru roku schválili žatečtí zastupitelé. Nově by měl být severovýchodní areál bývalých kasáren zasahujících do katastrálních území Žatce a Bezděkova určen pro individuální bydlení nebo smíšené obytné plochy.